- Barn mister sin identitet i barnehagen

Barn som «settes bort» fra ettårsalder «mister sitt opphav, sin identitet, og sin trygghet», mener Per Sandberg, som kobler lang dag i barnehage og økte utgifter til psykiatri.

Frp-nestleder Per Sandberg mener barn ensrettes og skades av lange dager barnehage.Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Det unike hos det enkelte barn files bort når barn "settes bort i barnehage eller til dagmammaer allerede fra ettårsalderen, sier Frps nestleder Per Sandberg til Aftenposten.no.

Han har aldri har hatt egne barn i heldagsbarnehage.

Roser hjemmeværende mor

Per Sandbergs omtale av partifeller fikk mye oppmerksomhet da han for to uker siden kom med egne memoarer. Men boken inneholder ikke bare karakteristikker av andre politikere, den rommer også kraftig kritikk av norsk barnehagepolitikk.

Det skjer i forlengelsen av at han i boken "Mot min vilje" roser sin egen hjemmeværende mor, og det han karakteriserer som "hennes overveldende morskjærlighet."

– Det har senere alltid irritert meg, ikke minst i politikken, at det å være hjemmeværende på død og liv skal forbindes med noe negativt, skriver Sandberg, som kommer med følgende tirade om norske barns oppvekst i dagens Norge:

Tilknytning og tilhørighet

"Studerer jeg dagens familier der barna "settes bort" i barnehager eller til dagmammaer allerede fra ettårsalderen, er jeg ikke forundret over at de mangler tilhørighet og tilknytning. Min påstand er at familien er gått i oppløsning, og at barn og unge støpes til kopier av hverandre. Det unike hos den enkelte barn files bort, de mister sitt opphav, sin identitet og sin trygghet. Jens Bjørneboe beskriver dette på en god måte i boken Jonas. "Statens barn" er blitt en realitet, og barnehagen, skolen, skolefritidsordningen og psykiatrien har overtatt foreldrenes rolle. "

– Ja, dette mener jeg, sier han til Aftenposten, samtidig som han bedyrer at det ikke betyr at han er motstander av hverken barnehager eller dagmammaer.

– Men jeg tror mange hadde ønsket seg større pusterom.

Sandberg kritiserer både innholdet i barnehagene og hvilke det for at mange tilbringer så mye tid der.

– Jeg nevner boken Jonas av Jens Bjørneboe, fordi han beskriver enhetsskolen og tegner et bilde av kvernen – staten – som putter alle fargerike barn inn og så kommer de ut som firkanter, sier han.

Psykiatri

Sandberg ser alle ressursene som brukes i barne- og ungdomspsykiatrien i sammenheng mellom barns lange dag i barnehage.

– Vi bruker enorme ressurser i etterkant når vi skal reparere noen konsekvenser. Jeg tillater meg å spørre hvorfor det er blitt slik, sier han og sier han tror dette skyldes at mange barn er for lite sammen med søsken og foreldre.

– Det tror jeg slår negativt ut. Alle mine barn har gått i barnehage, og jeg har også brukt dagmamma. Men ingen av mine barn har gått i barnehage på heltid, sier han og legger til at selv om familien betalte for en fulldagsplass for minstemann Jakob, organiserte de seg slik at han oppholdt seg der i kortere tid.

– Dette er ikke ment som noen kritikk av foreldre og familier, men noen tanker jeg gjør meg hele tiden. Det handler om bruk av penger til barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet. Vi ser i altfor liten grad på hvorfor vi bruke så mye penger på dette.

– Du mener altså det skyldes at man splitter foreldre og barn og sender barn i barnehage på heltid?

- Ja, sier Per Sandberg.

Horne uenig

Frp sitter nå med hånden på rattet i familiepolitikken. Barn- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) vil ikke karakterisere innholdet i Per Sandbergs bok, men gir indirekte uttrykk for at hun ikke deler alle synspunktene hans.

– Han får stå for det han skriver. Mitt mål er ikke å snakke ned dem som velger barnehage, sier barne-, likestilling- og inkluderingsminister Solveig Horne, som i Stortingets finansdebatt i tirsdag la stor vekt på at H/Frp-regjeringen gir flere foreldre mer fleksibilitet og økt mulighet til å være sammen med egne barn.

– Mitt poeng er å gi anerkjennelse til dem som velger annerledes, sier hun og sikter til kvinner som ikke velger "en A4-løsning", men velger å passe egne barn fremfor å sende dem i barnehage.

Ikke ensretting

– Foregår det ensretting i norske barnehager?

– Nei, sier hun og legger til at hun er glad for den høye barnehagedekningen og barnehageforliket.

Barnehageforliket ble inngått for ti år siden og har ført til en vekst i antall barnehager og til nedsatt pris.

– I Norge er vi i en unik situasjon ved at vi har mange typer barnehager, sier hun og nevner både friluftsbarnehager og familiebarnehager.

– Selv har jeg hatt yrkesaktiv mor uten å ha tatt skade av det, sier hun og legger til at dersom barn får problemer er årsakene "mer komplekse enn å gi barnehagene skylden. "

Gikk du glipp av disse?