Kronikk

Kollapser havet, kollapser kloden

Så heldige vi er som har havet, sa jeg på kronikkplass for to år siden. Siden da har det rent mye vann i havet. Både miljøbevisstheten, forskningsaktiviteten og den politiske interessen har økt betydelig. Derfor er det all grunn til fortsatt optimisme.

Kronikk

Ubegrunnet frykt for eggdonasjon?

24 av 27 EU-land tillater eggdonasjon. Vi i Norge henger fortsatt etter med en gammeldags politikk.

Kronikk

Adresseavisens kritik av Trondheim kunstmuseum är osaklig och skadlig

Adresseavisen har skrivit en rad kritiska artiklar om Trondheim kunstmuseum och MiST.

Kronikk

Den skinnhellige i det franske valget

Franskstudentene ved NTNU leser om den skinnhellige i Molières verk «Tartuffe» fra 1664. Temaet er dagsaktuelt i det franske valget: Hvem og hva kan man tro på?

Kronikk

Vil du ha en «livsgledehandyman»på døra?

Vi må utvikle «bygder i byene» med omsorgsfulle nabolag hvor gamle og unge er hverandres ressurs. For i fremtiden må vi trolig «dø med skoene på»?

Kronikk

Ull fra svenske sauer kastes, brennes eller graves ned

Ull fra svenske sauer kastes, brennes eller graves ned. Nå vil svenskene lære av Norge hvordan de kan ta vare på denne klimavennlige ressursen.

Debatt

Kunnskap og teknologi er fremtidens olje, og vil være det Norge skal leve av i fremtiden

Ved talentsentrene som er opprettet i fire byer, får elevene hjelp til å gå i dybden i realfagene. Målgruppen er elever som presterer høyt, og elever som har potensial for å prestere på høyt nivå.

Kronikk:

Tre ansattes hverdag på e-verket i året 2030

Et framtidsscenario basert på de teknologiske løsningene det jobbes med i dag.

Debatt

Vi speiler hverandre

Har du lagt merke til at når du er sammen med en god venn eller venninne, har dere en tendens til å sitte på akkurat samme vis?

Kronikk

Best å gi lærerne faglig påfyll i fellesskap

Feil bare å satse på enkelte utvalgte lærere i etter- og videreutdanningen.

Kronikk

Hvem var Maria Magdalena?

Maria Magdalena vitnet om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Hun er betraktet som den nest viktigste kvinnen i Det nye testamente etter Maria, Jesu mor.

Kronikk

Hva skjedde da Jesus døde på korset?

Ved å stå opp frå dei døde viser Jesus oss ein ny veg. Ein veg til eit liv som anerkjenner vår neste: kjønn, legning, rase, funksjon, nasjonalitet og tru.

Kronikk

De unge må gis mot og mestring på veien til arbeid

Kirkens Bymisjon har inngått en avtale med Nav om å hjelpe unge arbeidsledige ut i en arbeidshverdag.

Debatt

Viktig at denne kulturskatten sikres for Trondheim

Kunstneren Johannes Finne Rosenvinge etterlot seg både tegninger og malerier. Det er viktig at denne kulturskatten sikres for Trondheim.

Kronikk

Slik kan Nyhavna bli en bydel folk kommer til for å se og oppleve

På den delen av Nyhavna som grenser til Svartlamon kan det utvikles en levende økologisk bydel. Det kan gjøre hele Østbyen mer attraktiv å bo i.

Kronikk:

Slik bremser vi bilbruken

Etter flere års nedgang øker bilbruken igjen i Trondheim.

Kronikk

Voksne må forholde seg rolige og saklige, ikke jamre over verdens undergang

Til tross for dystre nyheter er det viktig at barn bevarer fremtidstro. Derfor må de voksne forholde seg rolig og saklig, ikke jamre over verdens undergang.

Kronikk

Johaug utsatt for justismord

Det begås en stor urett mot Therese Johaug. Hun er ilagt en utestengelse for en handling som ikke kan begrunne en slik straff. Dette har påført henne en stor personlig belastning.

Kronikk

Bekymret over presset i skolen

Barn og unges psykiske helseplager øker. Viljen til å se problemet i lys av prestasjonspresset i skolen synes fraværende.

Kronikk

Tyrkias president ønsker konflikt

Eropeiske ledere er ganske tyste om at Tyrkia er på vei mot enevelde.

Kronikk

Trondheim fortjener et nytt og bedre kollektivsystem

Kollektivtrafikken må ivareta reisestrømmer og ønsket byutvikling.

Kronikk:

Hvem lyver om terrorberedskapen?

Nå har det nettopp skjedd igjen. Denne gangen i London. Det er antakelig bare et tidsspørsmål før det smeller igjen her.

Kronikk

Dette sa engelen Gabriel da han kom til Maria

Ifølge kristenretten i Frostatingsloven skulle Maria budskapsdag feires den 25. mars som helligdag. Dagen var en av de viktigste helligdager i kirkeåret.

Kronikk

Vakler 60-åringen?

I morgen er det 60 år siden Roma-traktaten ble undertegnet. Vi kan neppe forstå opprettelsen av EEC, uten å se den i en større sikkerhetspolitisk sammenheng.

Kronikk

I Trondheim er det 700 unge under 30 år som mottar sosialhjelp. Slik er aktivitetsplikten.

I Trondheim er det ca. 700 ungdommer under 30 år som mottar sosialhjelp. Nav-kontorene jobber for å sikre den enkelte arbeidsrettet aktivitet.

Kronikk

Regjeringen er ikke ærlig om politireformen

Den siste tiden har det blitt stadig mer tydelig at verken politiets medarbeidere eller befolkningen har særlig tro på at politireformen skal kunne gi et politi som løser sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte.

Kronikk:

Vi bør stille opp mer for barnevernet

Barnevernsansatte må kunne forvente å bli behandlet med respekt fra de institusjoner som skal avgjøre barnets og familienes saker i henhold til loven, nemlig fylkesnemnda og domstolene.

Kronikk

Stillhet – en truet ressurs

Støy er helseskadelig og et viktig folkehelseproblem. Samtidig er det et mål å bygge tettere. Hvordan kan vi bygge tett uten at det går ut over folks helse?