Kronikk

Feil å legge senter for innovasjon til Nyhavna

Innovasjonssenter krever samspill med teknologi og forskning.

Kronikk

Det kommer en tsunami av kreftoverlevere med seneffekter

Antallet personer som ønsker rehabilitering etter kreftsykdom har økt sterkt de siste årene.

Kronikk

Et så opplagt idiotisk «tilbud» at det etter en ironisk kommentar på Facebook, nærmest eksploderte i nyhetsbildet og på sosiale medier

Kommunene svekker sine muligheter til å rekruttere sykepleiere ved å tilby håpløse deltidsstillinger.

Kronikk

Mina Gerhardsen: Er du redd for at barnet ditt skal prøve cannabis? Da bør du lese dette.

Island har funnet oppskriften til rusforebygging som virker. Unge islendinger ruser seg mye mindre enn før. Oppskriften er ikke noe hokus pokus, men sunn fornuft.

Kronikk:

Vil flytte så nært Gløshaugen som mulig

Konsentrert campus styrker studiekvalitet og tverrfaglighet.

Kronikk

Brøndbo skyter godt, men treffer ikke helt blink

Bjarne Brøndbo skyter godt, men treffer ikke helt blink. Det er ikke riktig å forverre den økonomiske situasjonen for dem som allerede sliter mest.

Kronikk:

Kronikk: Systemet har bare én stor feil

Vi trenger lederskap og handling mer enn noen gang.

Kronikk

Dette er noe av det mest betydningsfulle som har skjedd i Nidarosdomen på mange tiår

6. februar, på Samefolkets dag, innvies et alter med samisk utsmykning i Nidaros domkirke.

Kronikk

I Elsas fotspor

Daværende kringkastingssjef Kåre Fostervoll uttalte i 1960 at«om fem år vil samisk språk dø ut, og om ti år er det helt borte.» Slik gikk det ikke. I dag er medietilbudet større enn det var for 50 år siden.

Juryordningen – en symbolsak står for fall

Juryordningen ble innført som en viktig sak i kampen mot embetsmannsstaten for 130 år siden. Nå står den for fall etter å ha overlevd en rekke forsøk på å få den fjernet.

Kronikk

Bovim har gitt oss en stor oppgave

Aldri har det vært vanskeligere å skille løgn fra fakta, og det i en tid da det omvendte burde være tilfelle. Svaret er: Kunnskap for en bedre verden.

Kronikk

Sannheten om Rinnans henrettelse

1. februar er det 70 år siden henrettelsen av Henry Oliver Rinnan. Tausheten og hemmeligholdet har kanskje bidratt til at konspirasjonene om henrettelsen har levd helt fram til i dag

Kronikk

Kronikk: Jeg ønsker meg et norsk forsvar uten prester

«Gud er med oss» sto det på de tyske soldatenes belter under andre verdenskrig. Var Gud virkelig det?

Kronikk

Hva gjør vi når nyhetsbildet preges av kamper om fakta?

Rett, galt og alternative fakta – hvordan skal vi forholde oss til dagens nyhetsbilde?

Kronikk

Campusprosjektet er en faglig og demokratisk fallitt

Det svake nivået på campusgruppas utredning kan kanskje skyldes at konklusjonen var gitt på forhånd.

Kronikk

Sjukepleiarane overtar stillingane våre

Helsefagarbeidar Nina Korneliussen står utan arbeid og opplever at fagbrevet er utan verdi. Ein av årsakane er at ledige stillingar blir gjort om til sjukepleiarstillingar.

Kronikk

Professor: Beleggsprosenten ved St. Olavs er ofte 100. Det øker risikoen for alvorlige komplikasjoner og død fordi det går for fort i svingene.

Norske sykehus bygges ned. St. Olavs er regelmessig overfylt, og det er ikke nok plass til pasientene. Det er noe galt med våre lederes virkelighetsoppfatning.

Kronikk:

Integrering i arbeidslivet: I stedet for å gå på en smell om få år, bør vi allerede nå få på plass tiltakene som trengs

Vi er flinke til å få flyktninger i jobb, men dårlig til å holde dem i arbeidslivet.

Kronikk

Kutt ved Østmarka: Alvorlig bekymret for at unge med alvorlige psykiske lidelser rammes

Tilbudet til pasienter med alvorlige psykoselidelser er planlagt redusert og svekket.

Kronikk

Ville gjenreise feiringen av Hellig Olav

Henrik Mathiesen (1847–1927) regnes som Trøndelags første byhistoriker, og er i dag stort sett glemt. Men hans livsverk var ikke uten betydning.

Kronikk

Trondheim var et sørgelig syn i 1537

TV-serien Anno er ypperlig formidling av historie. I Norge sto nettopp Trondheim og Trøndelag i sentrum da erkebiskopen måtte gi opp kampen mot reformasjonen.

Gjestekommentar

Hun hadde magesmerter, blødde neseblod. I to år hadde klassen hatt en lærer som herjet både med elever og foreldre.

22-åringen sitter og blar i Adressa. Flere dager på rad har det vært store overskrifter om en lærer som har oppført seg bøllete i klasserommet. I kjølvannet av dette dukker det opp nye saker.

kronikk

Rovviltnemndene øker konflikten

Rovviltnemndene har en ensidig problemforståelse og bør utvide denne til å omhandle mer enn fokus på tap av beitedyr.

Kronikk

Kvinner bør drikke mindre alkohol enn menn

Det er kjønnsforskjeller i toleranse for alkohol.

Kronikk

Han spådde Trumps seier. Nå spår han Trumps fall

Her i landet var Øystein Steiro sr. alene om å spå Trumps seier. Det gjorde han på kronikkplass her i Adresseavisen på selve valgdagen. Nå spår han Trumps fall.

Kronikk

Løft blikket, St. Olavs Hospital!

Hvis forslagene til kutt blir vedtatt vil det være en skjebnesvanger svekkelse av tilbudet ved Orkdal sjukehus.

Kronikk

En helt spesiell stemme

Leonard Cohen har en enkelhet som er befriende. Det finnes både noe lett gjenkjennelig i hans sanger, men samtidig bærer de på hemmeligheter som berører.