Kronikk

Trondheim fortjener et nytt og bedre kollektivsystem

Kollektivtrafikken må ivareta reisestrømmer og ønsket byutvikling.

Kronikk:

Hvem lyver om terrorberedskapen?

Nå har det nettopp skjedd igjen. Denne gangen i London. Det er antakelig bare et tidsspørsmål før det smeller igjen her.

Kronikk

Dette sa engelen Gabriel da han kom til Maria

Ifølge kristenretten i Frostatingsloven skulle Maria budskapsdag feires den 25. mars som helligdag. Dagen var en av de viktigste helligdager i kirkeåret.

Kronikk

Vakler 60-åringen?

I morgen er det 60 år siden Roma-traktaten ble undertegnet. Vi kan neppe forstå opprettelsen av EEC, uten å se den i en større sikkerhetspolitisk sammenheng.

Kronikk

I Trondheim er det 700 unge under 30 år som mottar sosialhjelp. Slik er aktivitetsplikten.

I Trondheim er det ca. 700 ungdommer under 30 år som mottar sosialhjelp. Nav-kontorene jobber for å sikre den enkelte arbeidsrettet aktivitet.

Kronikk

Regjeringen er ikke ærlig om politireformen

Den siste tiden har det blitt stadig mer tydelig at verken politiets medarbeidere eller befolkningen har særlig tro på at politireformen skal kunne gi et politi som løser sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte.

Kronikk:

Vi bør stille opp mer for barnevernet

Barnevernsansatte må kunne forvente å bli behandlet med respekt fra de institusjoner som skal avgjøre barnets og familienes saker i henhold til loven, nemlig fylkesnemnda og domstolene.

Kronikk

Stillhet – en truet ressurs

Støy er helseskadelig og et viktig folkehelseproblem. Samtidig er det et mål å bygge tettere. Hvordan kan vi bygge tett uten at det går ut over folks helse?

Kronikk

NTNU- ledelsen er for lite opptatt av hva Trondheim og universitetsledelsen kan utvikle i fellesskap

Ledelsen ved NTNU er for opptatt av gammel universitetspraksis og bryr seg for lite om hva Trondheim og universitetet kan utvikle i fellesskap.

Kronikk

I 1987 fikk Norge tildelt noe merkelig. Et punktum og deretter bokstavene n og o. Døren til internett for alle var åpnet

I 1987 fikk Norge tildelt noe merkelig som ingen forsto rekkevidden av: Ett punktum og deretter bokstavene no. Det var starten på internett for alle.

Kronikk

Evnen til lek og vennskap er viktig for å lykkes i livet

I dag markeres den nasjonale barnehagedagen. Årets tema er barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for barns vennskap.

Kronikk

Vi kan ikke akseptere at etterkommere av adopterte skal måtte leve med samme fortvilte usikkerhet i nye 100 år

På tross av 100 år med norsk adopsjon finner vi ikke et eneste ord om temaet i historiebøkene.

Uten svettebånd opp motbakkene

Jeg har aldri vært en syklist og jeg har alltid syntes at sykling har vært kjedelig og lite komfortabelt. Men så skjedde det noe i mai i fjor.

Kronikk

Lærer å lytte med stetoskop

Det er ikke sikkert det er legen som undersøker deg når du blir syk i fremtiden. Det kan like gjerne være sykepleieren.

Kronikk

Dansk Vestindias første guvernør, Jørgen Iversen: «En slave er en maskindel det ikke lønner seg å vedlikeholde, men å bruke opp, og erstatte».

I 2017 feires 100-årsjubileet for salget av Dansk Vestindia til USA. Den sorte befolkningen, som to generasjoner tidligere hadde blitt kvitt slaveåket, ble solgt på ny.

Kronikk

Dette trenger Trøndelag når de skal velge en ny biskop

Trøndelag bør få flere bispekandidater å velge mellom

Kronikk:

Velferd ved behov – ikke fordi det er bekvemt

Velferdsordningene våre skal brukes ved faktisk behov – ikke når det er bekvemt. Og skal de bestå må vi tenke arbeidsretting i alt vi gjør.

Kronikk:

Bakklandet fortjener ei minnetavle

Hadde det gått som lokalpolitikere og veimyndigheter ville på 1970- og 80-tallet, hadde en firefelts motorvei nå gått over krysset ved Gamle Bybro, og den gamle trehusbebyggelsen på østsida av Nidelva var rasert.

Kronikk

Eldre blir utrygge av lav bemanning

I dag løper mange helsearbeidere. Vi gjør fortere feil og oppgavene som gjenstår svirrer rundt i slitne hoder.

Kronikk

En kopp kaffe, to knekkebrød og en flaske urin

Søbstad Helsehus bør stenges. De fysiske forholdene fører til mye rot, og det går ut over effektiviteten til de ansatte. Alarmsystemet fungerer ikke og det setter liv og helse i fare.

Kronikk

Bare engelsk som duger - og det er galt

Myndighetene ødelegger norsk fagspråk ved at det bare er artikler på engelsk som kvalifiserer til høyere stillinger ved universiteter og forskningsinstitusjoner.

Kronikk

Feil å legge senter for innovasjon til Nyhavna

Innovasjonssenter krever samspill med teknologi og forskning.

Kronikk

Et så opplagt idiotisk «tilbud» at det etter en ironisk kommentar på Facebook, nærmest eksploderte i nyhetsbildet og på sosiale medier

Kommunene svekker sine muligheter til å rekruttere sykepleiere ved å tilby håpløse deltidsstillinger.

Kronikk

Mina Gerhardsen: Er du redd for at barnet ditt skal prøve cannabis? Da bør du lese dette.

Island har funnet oppskriften til rusforebygging som virker. Unge islendinger ruser seg mye mindre enn før. Oppskriften er ikke noe hokus pokus, men sunn fornuft.

Kronikk:

Vil flytte så nært Gløshaugen som mulig

Konsentrert campus styrker studiekvalitet og tverrfaglighet.

Kronikk

Det er på tide å si unnskyld

Åpent brev til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.