Norske barn holder seg unna frukt og grønnsaker

Norske barn ligger langt bak store deler av Europa når det gjelder inntak av frukt og grønnsaker, viser undersøkelse.

Saken oppdateres.

Til sammen 13 000 elleveåringer fra ni ulike europeiske land har deltatt i forskningsprosjektet Pro Children i regi av EU.

Undersøkelsen har kartlagt matvaner og forbruk av frukt og grønnsaker. Resultatet viser at barn i alle de ni deltakerlandene spiser for lite frukt og grønt. Norske barn ender tredje nederst på listen, skriver Aftenposten.

Én av tre norske elleveåringer spiser frukt mer enn én gang hver dag. 40 prosent av de spurte elleveåringene i Norge spiser grønnsaker hver dag.

– Nei, Norge kommer ikke bra ut i denne undersøkelsen, og totalt sett dårligere enn våre naboland. Dette viser at det er en stor utfordring for norske myndigheter å få opp inntaket av frukt og grønt hos de unge, sier Knut-Inge Klepp, professor i ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

De norske elleveåringene spiser gjennomsnittlig 216 gram frukt og grønnsaker daglig.

Barn i Østerrike og Portugal kommer best ut, med henholdsvis 265 og 264 gram. Danske barn følger like bak med 241 gram, mens svenskene inntar 238 gram daglig.

Samtidig er barn i Spania, sammen med barn fra Island, de som holder seg mest unna frukt og grønnsaker.

Klepp tror kostholdsmønsteret i middelhavsområdet har endret seg kraftig ved å nærme seg amerikansk og vesteuropeisk søppelmat, mens man i resten av Europa forsøker å tilnærme seg tradisjonelt middelhavskosthold.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?