Historisk samling med FpU og Unge Høyre

Dersom Per Sandberg (Frp) kommer helskinnet seg gjennom et besøk i tannlegestolen, stiller han på FpUs og Unge Høyres første felles sentralstyremøte noensinne.

Saken oppdateres.

Unge Høyres Rolf Erik Tveten mener Høyre kan nærme seg Frp i innvandringspolitikken.

Torsdag hadde sentralstyrene i Høyres og Frps ungdomsorganisasjoner felles sentralstyremøte – med sine respektive ledere, Henrik Asheim og Ove Vanebo i spissen. Unge Høyre har tidligere hatt slike møter med ungdomspartiene til Kristelig Folkeparti og Unge Venstre og de har forsøkt å få med disse på møtet i dag – uten hell.

Venstre er vanskelig

– Unge Venstre og Venstre er konsekvent vanskelige, fastslår sentralstyremedlem i Unge Høyre, Rolf Erik Tveten som er tydelig på hensikten med møtet: Være med på å berede grunnen for et regjeringssamarbeid mellom de to partiene.

– Samarbeid starter med samtaler og personlig har jeg ingen betenkeligheter med et regjeringssamarbeid mellom Høyre og Frp alene, fastslår han.

– Er det den rådende oppfatningen i Unge Høyre?

– Det vil jeg si, vi ligger litt til høyre for Høyre. Høyre og Frp står sammen om et kunnskapsløft i skolen, vi ønsker lavere skatt og tryggere veier. Resten kan vi bli enige om.

– Hva med miljø og den økonomiske politikken?

– Høyre vil selvsagt alltid føre en ansvarlig økonomisk politikk. Og Frp vil nok komme oss i møte på miljø, uten store problemer. Og så kan Høyre nærme seg Frp i innvandringspolitikken.

– Kan du utdype det?

Det er behov for kraftige grep i integreringspolitikken, fastslår Tveten – som er Sør-Trøndelag Høyres ungdomskandidat på stortingslista.

Sandberg invitert

Nestformann i Frp, og førstkandidat fra Sør-Trøndelag, Per Sandberg, er invitert i møtet klokken 17 i dag – men usikker på om han klarer det etter en runde i tannlegestolen. Han er svært glad for Tvetens synspunkter.

– Han har et fornuftig syn på dette og vi ser nå at Høyre nærmer seg på innvandrings- og integreringsfeltet. Også da Erna Solberg var kommunalminister og jeg var integreringspolitisk talsmann i Frp, hadde vi et godt samarbeid. Men Sandberg mener heller ikke miljø er noe problem de to partiene i mellom

– Vi var ikke med på klimaforliket i Stortinget, men vi har en politikk som vi gi det samme resultatet. Vi har bare mer offensiv bruk av gulerøtter.

– De bruker ofte å koste en del?

– Ja. Men også Høyre tenker som oss her. Miljø-og klima er ikke noe hinder for at Frp og Høyre kan samarbeide, framholder nestformannen.

– Så da er det bare den økonomiske politikken igjen?

– Ja, men der er jo situasjonen også en annen fordi også Høyre nå mener vi skal bruke mer penger. De nærmeste årene tror jeg slett ikke pengebruken vil være noe problem, for nå er det viktig å bruke mye penger. Og da er vi enige om hvilke felter som skal styrkes: skatte og avgiftslettelser, infrastruktur og forskning, sier Per Sandberg som er svært oppildnet over undersøkelsen Dagsavisen skriver om torsdag hvor det går fram at både Frp og Høyre vil tjene på et samarbeid.

– Og nå går ungdommene foran med et godt eksempel, fastslår han.

– Vil et felles sentralstyremøte mellom de to ungdompartiene ha noen praktisk betydning?

– Det kan ha det. De er representert i partiets organer og kan dermed være med å forme et samarbeid.

Bekvem med regjeringssamarbeid

Høyre-topp i Sør-Trøndelag, Linda C. Hofstad Helleland, sier hun synes det er kjempebra at Unge Høyre har møter med alle de andre ungdomspartiene:

– Det hadde vi også da jeg selv var med i Unge Høyre, sier Hofstad Helleland.

– Men KrFU og Unge Venstre ønsket ikke å delta på dette møtet?

– Jeg har ikke oversikt over hvilke møter som har vært og hvem som deltar, men det er selvfølgelig også bra at ungdomspartiet vårt også møter ungdomspartiet til Frp, sier stortingsrepresentanten fra Sør-Trøndelag, som sier at hun også er bekvem med et regjeringssamarbeid mellom kun Frp og Høyre.

– Vår strategi har hele tiden vært at vi aller helst ønsker et samarbeid med både Frp, KrF og Venstre. Dersom det ikke går, ja da kan det åpne for et samarbeid mellom Høyre og Frp. Poenget er at dersom det blir et borgerlig flertall etter valget, har vi en forpliktelse overfor velgerne til å sette oss ned og se hva vi kan bli enige om, påpeker Hofstad Helleland, som ikke ønsker å kommentere hvorvidt Høyre kan komme til å nærme seg Frp i innvandringspolitikken.

– Det er veldig, veldig mye vi er enige med Frp og de andre borgerlige partiene om. I det store flertallet av saker i Stortinget står vi sammen, og etter valget må vi eventuelt forhandle om alle områdene sett under ett.

(Foto: SCANPIX)

Foto: SCANPIX

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?