Fingeravtrykk inn i norske pass

Nytt pass? Nå må du kanskje skifte igjen.

Saken oppdateres.

Allerede fra nyttår er politiet klare til å utstede pass med fingeravtrykk, bilde og signatur lagret i en elektronisk mikrobrikke.

Men Stortinget må si ja først.

Datatilsynet er skeptisk til lagringen av fingeravtrykk i passene. Tilsynet er redd for at avtrykkene kan avleses av uvedkommende, kopieres elektronisk og utnyttes.

– Vi vil se dokumentasjon som viser at sikkerheten blir ivaretatt godt nok, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet til Dagsavisen.

Rent formelt er det Stortinget som må vedta at fingeravtrykk skal inn i passene, men i virkeligheten har Norges lovgivende forsamling lite valg. Fingeravtrykk i pass er på vei inn som en internasjonal standard.

ICAO, FNs organisasjon for sivil luftfart, har vedtatt å kreve såkalte biometriske pass med fingeravtrykk når man skal fly. I tillegg har EU vedtatt at alle land innenfor Schengen-samarbeidet må ha biometriske fingeravtrykkspass innen utgangen av 2009.

Norge har siden 1. oktober i fjor utstedt pass med en biometrisk mikrobrikke etter at USA krevde mikrobrikke for å slippe inn i landet uten visum. I biometribrikken ligger alle personopplysninger som også er skrevet i passet, innehaverens signatur og passbilde. Fra neste år er altså planen at også fingeravtrykket skal ligge i brikken.

Vedtaket i ICAO åpner også opp for lagring av passinnehaverens irismønster i biometribrikken, men slik irisskanning kan ligge noen år fram i tid, tror ekspertene.

Har du et gammelt pass som utløper om åtte-ni år, trenger du ikke nytt pass, selv om Stortinget vedtar fingeravtrykk i passet. Internasjonale overenskomster sikrer at alle «gammeldagse» pass kan brukes til de utløper. Unntaket er USA hvor de krever elektronisk lesbare pass.

Vis debatt
comments powered by Disqus

Trykk her for debattregler

Gikk du glipp av disse?