Disse tiltakene skal gi flere ingeniører

Kunnskapsdepartementet har satt i gang flere tiltak for å rette opp ingeniørmangelen i landet. Her er noen av de viktigste.

Foto: terje visnes

Saken oppdateres.

Hovedproblemet er ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) at ikke nok ungdom velger realfagene.

- Vår realfagsstrategi er å øke antallet som søker høyere utdanning innen realfag og sørge for at frafallet blir minst mulig, sier Aasland.

Både representanter for NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) bekrefter problemene, og har tidligere uttalt til adressa.no at rekrutteringsgrunnlaget må økes før man kan øke antall studieplasser og dermed få utdannet flere ingeniører og teknologer.

LES OGSÅ: Én av to studenter forskyver studiene

LES OGSÅ: Utdannet 6065 ingeniører i fjor

LES OGSÅ: Ingeniørstudentene vasser i jobbtilbud

LES OGSÅ: Norge langt bak i ingeniørutdanning

LEDER: Mest festtaler for realfagene

Har forsket på problemet

Derfor er det satt i gang flere prosjekter for å bedre på situasjonen. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (Renatesenteret) i Trondheim igangsetter flere av disse.

- Det forskningen viser er at vi må begynne tidlig med realfagene og ha variert pedagogikk som er tilpasset den enkelte. Litt opp i årsklassene må det jobbes med relevans, slik at elevene ser hva de kan bruke fagene til. Det er også viktig med gode rollemodeller. Gjennom disse får elevene både øye på jobbmulighetene og forbilder innen teknologibransjen som de kan se opp til, sier leder for Renatesenteret, Borghild Lundeby.

Modellbyrå og studenthjelp

Helt konkret har senteret grepet tak i disse utfordringene ved å etablere et eget modellbyrå, Alfa rollemodellbyrå, som består av ulike personer i næringslivet. Disse har sagt seg villig til å holde foredrag for elevene, og kan leies inn av skolene når de trengs.

- Programmet startet opp i fjor høst og i Midt-Norge har vi totalt 20 rollemodeller akkurat nå. Men vi må ha flere, på landsbasis er målet 1000 personer, sier Lundeby.

Et annet program som har gått siden 2009, er ENT3R-programmet, hvor studenter fra universiteter og høgskoler hjelper ungdomsskole- og videregående-elever med mattelekser og realfag.

- Dette ble til etter idé fra Sverige. Vi har fått gode tilbakemeldinger og videreført programmet, sier rådgiver ved Renatesenteret, Hanne Sæther.

Senteret har også fokus på mer opplæring av rådgiverne ved skolene, som skal hjelpe elevene å velge yrke.

- Nå skal nye rådgivere ha spesialkompetanse og de får kursing. Det gjøres altså noe, men her må det mer ressurser til, sier Sæther.

En annen av kunnskapsdepartementets strategier har vært å støtte vitensentrene. I løpet av 2012 vil det være totalt åtte vitensentre i Norge. Siden 2003 har vitensentrene hatt rundt 3,2 millioner besøkende og bidrar også til opplæring av lærere.

Sentrene får imidlertid ikke all den støtten de ønsker. For 2012 er den statlige støtten på 25,7 millioner kroner. Forskningsrådet etterlyser på sin side 15 millioner mer i året frem til og med 2014. Naturfagsenteret og Matematikksenteret mottar også støtte fra regjeringen.

Skriver av studiegjeld

Ifølge tall fra SSB er en urovekkende stor andel av realfagslærerne i landet nær pensjonsalder. Aasland mener gode lærere er en av nøklene til å få flere til å fortsette med realfag.

- Et tiltak for å få flere lærere innen realfag, er avskriving av studiegjeld, sier ministeren. –Det gis også realfagspoeng for elever som velger realfag på videregående skole, legger hun til.

Aasland hevder at flere av tiltakene allerede har virket. I fjor ble det utdannet 6056 kandidater innen ingeniør-, teknologi- og naturfagene på bachelor- og masternivå, det høyeste tallet på ti år. Likevel har landet vært preget av en svikt i antall nyutdannede innen disse yrkene i mange år og ved inngangen til 2012 manglet landet 16 000 ingeniører.

- Vi må utdanne langt flere enn vi gjør i dag. Vi ikke konkrete mål, men tallet skal opp, sier Aasland.

(Foto: terje visnes)

Foto: terje visnes

(Foto: LEIF ARNE HOLME)

Foto: LEIF ARNE HOLME

Gikk du glipp av disse?