forsiden / Nyheter / Trondheim

Schives gate

Schives gate

Singsaker - går fra Singsakerbakken til Parkveien.

Saken oppdateres.

CHRISTIAN LORCK SCHIVE1803 - 1879

Forstander Christian Lorck Schive var sønn av proprietær Reinholdt Johannes Schive som eide Elgeseter gård - senere Vollan. Moren Adelgunde var født Gjertsen.Han giftet seg med Marine Sophie Wille som var datter av stiftsprost og sogneprest i Vår Frue kirke, Hans Jacob Wille. Ekteskapet var barnløst.

Schive var først ansatt ved et forretningskontor, senere ved Stiftskontoret.

34 år gammel ble han forstander for byens offentlige stiftelser; Trondhjems Hospital, St. Jørgens Hus og Waisenhuset - foruten flere legater. Denne stillingen omfattet også posten som fattigforstander i Trondheim. Han tok avskjed i 1869.

Schive eide teglverket på Bakklandet. Han hadde sin bygård i Kongens gate ved Torvet, og huset «Luna» i Vollafallet ved Nidelven var sommerstedet hans.

I 1876 bestemte ekteparet Schive at det skulle opprettes et legat av deres etterlatte midler. I første omgang skulle inntektene tilfalle en brorsønn av Schive - maleren Jacob Oxholm Schive. Han var en anerkjent kunstmaler som for det meste levde i utlandet.

Legatet skulle bli offentlig den dag hans eldste barn hadde fylt 25 år.

Det besto av bygrunn i Trondheim, foruten at inntekter skulle tildeles yngre, lovende norske kunstnere.

De jordeiendommene som hørte til legatet, lå - ifølge gavebrevet - «på nedre og øvre Baklandet, iberegnet Christianstensbakken og Christianfeldt, på Jonsløkken (navnet er ennå bevart i Søndre og Nordre Jonsgate) ved Vollabakken og Vollafaldet, og på Sannan». Sannan er det gamle navnet på strøket nedenfor Elgester bro mellom Klostergata og Nidelven.

comments powered by Disqus
Fikk du med deg disse?