forsiden

Skulptøren med de 12 apostlene

  •   INGRID J. BRISSACH

Skulptøren med de 12 apostlene

Han døde fattig og ukjent, men banet vei for norsk billedhuggerkunst.
(Foto: INGRID J. BRISSACH)

Foto: INGRID J. BRISSACH

Leses nå
 

Saken oppdateres.

Hans Michelsen (1789-1859) ble dessverre «født for tidlig». Norge var et fattig land, og folk hadde ikke bruk for skulpturer. Derfor reiste melhusbyggen ut av landet for å prøve å livnære seg.

Det begynte med treskjæring hjemme på gården Hegstad på Leinstrand utenfor Trondheim. Bonde Michel Sørensen Hægstad og kona Abel Jonsdatter Brannum hadde i alt ni barn, og Hans var nummer sju. Familien var blant Hans Nielsen Hauges nære venner.

Ble oppdaget som soldat

Da Michelsen i 1810 ble soldat i det Selbuske kompani, ble de kunstneriske evnene oppdaget, og general von Krogh ga ham permisjon etter fire år; han burde reise ut og lære billedhugging. Med hjelp fra den norske statsministeren i Stockholm, Peder Anker, kom han inn på kunstakademiet der og ble elev hos Erik Gustaf Göthe. Som den første norske kunstner fikk Michelsen statsstipend - 150 riksdaler i året. I studietiden i Stockholm fikk han mange priser, blant annet for bystene av statsministeren og grev Herman Wedel Jarlsberg.

Til Roma

Etter fem år i Sverige gikk veien til Bertel Thorvaldsens atelier i Roma, med økte årlige statsstipend og reisebidrag fra kong Karl Johan. Mye tyder på at Michelsen i denne perioden (1820-1826) ble noe dominert av mesteren og ikke fikk utviklet sine egne evner. Tilbake i Norge med alle sine utkast og ideer fra denne tiden, kunne han igjen arbeide fritt. Men da var det slutt på statsstøtten, og han greide ikke å livnære seg av kunsten.

Gode år

I 1828 valgte han å reise til Stockholm, der han ble de neste 14 årene. 1830-årene ble gode: Han ble medlem av Kunstföreningen, som kjøpte og stilte ut verkene hans, han fikk oppdrag fra kongen og han laget historiske skulpturer til Oscarshall slott i Christiania. Bystene av Karl 13. og kronprins Oscar, som ble gitt til Vitenskapsselskapet i Trondheim i 1835, er blant Michelsens hovedverker. Men Kristus og de 12 apostlene, en bestilling fra Karl Johan til Nidarosdomen, regnes som hans aller største verk. Denne samlingen gikk tapt ved brannen i Erkebispegården i 1983.

Karl Johan var imidlertid så godt fornøyd med disse figurene at han bestilte en ekstra serie til Skeppsholmskyrkan i Stockholm.

Statuer og byster

Et par år måtte han, på grunn av trang økonomi, ta jobb som gårdsarbeider hjemme på Leinstrand. Men sine siste 15 år bodde Michelsen i Christiania. Det finns mange arbeider fra denne tiden rundt om i Norge, Danmark og Sverige. Marmorbystene av Thomas Angell og Ludvig Holberg ble laget da. Mange statuer står i det svenske slottet og på Oscarshall, og et monument over Herman Wedel Jarlsberg støpt i sink står på Bygdøy i Oslo. Flere byster står i Trondheim Katedralskoles festsal. Michelsen etterlot seg også en stor samling tegninger.

Hans Michelsen ble ridder av St. Olavs orden. Han var ugift.

comments powered by Disqus
Fikk du med deg disse?