En pioner innen elektroteknikken

Han var en av de fire første professorer ved NTH og ble første formann i professorrådet - i praksis rektor.

Saken oppdateres.

Ole Sivert Bragstad (1868-1927) var bondesønn fra Inderøy. Margrete Volan og Sivert Pedersen Bragstad hadde til sammen ti barn, og Ole Sivert var yngst.

Til Königsberg og Karlsruhe

Bragstad ble student i 1890 og tok diplomeksamen ved den tekniske høyskolen i Dresden i 1894. Året etter ble han ingeniør ved Kristiania Tekniske Skole. I Kristiania planla han byggingen av den første elektriske sporveien, men dro i stedet til en jobb ved russiske Königsberg (Kaliningrad) elektrisitetsverk. Så kom tilbudet om en dosentstilling ved teknisk høyskole i Karlsruhe - byen som var ledende på det ferske faget elektroteknikk. Her ble Bragstad i 1904 utnevnt til professor.

Professor og «rektor» ved NTH

Etter noen år i Tyskland og et kort Amerika-opphold kom han til NTH i Trondhjem i 1909. Her styrte han den første tiden alt det faglige og praktiske, han ble leder av professorrådet; både arbeidsutvalg og NTHs øverste ledelse, og han bygde opp et nytt elektroteknisk institutt. Men tittelen «rektor» ble først brukt om etterfølgeren Sem Sæland da Høyskolen åpnet i 1910.

Etter lang forberedelse startet Bragstad undervisning ved NTH på faget vekselstrømsteknikk. Studieopplegget hans ble brukt helt frem til 1965. Han arbeidet som professor ved NTH til sin død.

Tillitsverv

Bragstad var i flere år avdelingsformann i Elektroteknisk avdeling. Han hadde mange tillitsverv også utenfor NTH: visepresident i Norsk Elektroteknisk Komité, medlem av Kungliga Fysiografiske Sälskapet i Lund (som foreslår Nobelpris-vinnere i fysikk), medlem av Den norske vitenskapelige Radiokomité, medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Utenlandske publikasjoner

Under Tysklands-oppholdet publiserte Bragstad flere avhandlinger i utenlandske tidsskrifter og var også medforfatter til et stort tysk elektroteknisk standardverk. Da den tekniske høyskolen i Karlsruhe feiret 100-årsjubileum i 1925, ble han utnevnt til æresdoktor.

Ole Sivert Bragstad var gift med Helga Ebbell som var datter av arkitekt Ole Falck Ebbell.

Bragstad har også en plass oppkalt etter seg i Trondheim - på Gløshaugen, i nærheten av Elektroteknisk institutt.

(Foto: INGRID J. BRISSACH )

Foto: INGRID J. BRISSACH

(Foto: INGRID J. BRISSACH )

Foto: INGRID J. BRISSACH

(Foto: INGRID J. BRISSACH )

Foto: INGRID J. BRISSACH

Vis debatt
comments powered by Disqus

Trykk her for debattregler

Gikk du glipp av disse?