Harald Bothners veg

Harald Bothners veg ligger på Tyholt og går fra Jonsvannsveien til Paul Fjermstads veg.

Saken oppdateres.

HARALD BOTHNER 1850-1924

Stiftamtmann Harald Bothner var fylkesmann i Sør-Trøndelag fra 1907 til 1921. Under unionsoppløsningen i 1905 var han medlem av Christian Michelsens regjering.

Bothner var født i Halden. Faren het Andreas Peter Bothner og var hotelleier, moren het Mette Christine Zetlitz.

I 1872 ble Bothner juridisk kandidat. Etter å ha jobbet som fullmektig og jurist i Tune, Sarpsborg og Halden, ble han statsadvokat i Lister og Mandal samt Stavanger lagsogn.

Sommeren 1896 tiltrådte han som sorenskriver i Stjør- og Verdal sorenskriveri. Han gjorde seg raskt kjent i det offentlige liv. I perioden 1903-1906 møtte han som første representant fra Nordre Trondhjems amt til Stortinget. I 1905 ble han utnevnt til statsråd og medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Etter unionsoppløsningen ble han sjef for Revisjonsdepartementet. Da Haakon 7. var på plass som konge i Norge, ble Bothner utnevnt til justisminister. Høsten 1907 ble han innvilget avskjed, og samme dag ble han utnevnt til stiftamtmann i Trondheim. Stiftamtmannsembetet var knyttet til bispebyene, og stiftamtmannen var delvis overordnet de andre amtmenn i samme bispedømme.

Fylkesmann Harald Bothner tok avskjed i 1921 og døde i Trondheim tre år senere.

Bothner var gift med Ambrosia Jacobine Christine Bergh. Kunstmaleren Einar Bothner var sønn av Harald Bothner.

Vis debatt
comments powered by Disqus

Trykk her for debattregler

Gikk du glipp av disse?