forsiden

Holtermanns veg

  •   INGRID J. BRISSACH

Holtermanns veg

Holtermanns veg er en del av hovedinnfartsåren til Trondheim fra sør og er oppkalt etter brukseier Niels Stockfleth Schultz Holtermann.
(Foto: Ingrid J. Brissach)

Foto: Ingrid J. Brissach

Leses nå
 

Saken oppdateres.

Holtermanns veg er en fortsettelse av Elgeseter gate fra Professor Brochs gate til Bratsbergvegen, fortsetter i Tempevegen og blir en del av E6.

Niels S. S. Holtermann (1835-1917) var født på Kvernes på Nordmøre av Frederikke Dorothea Rambeck og Petter Christian Tyrholm Holtermann. Faren var sogneprest der - og senere i Oppdal. Niels Holtermann giftet seg 37 år gammel med Marit Forve som var fra Oppdal.

Navnet Niels Stockfleth Schultz «arvet» han fra farens pleiefar som var kapellan i Vår Frue kirke - og etter hvem Schultz gate har fått navn. Niels Holtermanns far var stortingsmann. Selv var han varamann til Stortinget en periode.

Handel og jordbruk syntes tidlig å være Holtermanns vei å gå. Han arbeidet som ung gutt på Krogness bruk i Hommelvik, og var en flink jordbruksmann. Derfor overtok han tidlig ansvaret for eiendommene.

Han var forretningsfører for Hommelvik Brug og kjøpte også Bakken mølle i Malvik. Etter å ha gjennomgått kurs i jordskiftelandmåling, så han hvilken betydning utskiftning kunne få for norsk jordbruk.

I 1861 ble han ansatt som utskiftningsformann i Sør-Trøndelag.I 1868 kjøpte han Sluppen gård. Han var ordfører i Strinda, direksjonsformann i Strindens Sparebank og styremedlem i Norges Banks Trondheims-avdeling.

Brukseier Niels Stockfleth Schultz Holtermann ble hedret med St. Olavs orden, ridder av 1. klasse.

comments powered by Disqus
Fikk du med deg disse?