forsiden

Typografen som ble redaktør

Gatenavn:

Typografen som ble redaktør

Veien er langt unna parken, men uansett - K. O. Thornæs er en av få som er hedret med både veinavn og skulptur.
(Foto: INGRID J. BRISSACH)

Foto: INGRID J. BRISSACH

Leses nå
 

Saken oppdateres.

Kristiansunderen Knut Olai Thornæs (1874-1945) hadde sterke interesser både politisk og kulturelt. Han var en arbeiderklassens mann og startet yrkeslivet som fisk- og murarbeider. I 1893 var han ferdig utdannet typograf og kom til Trondheim som avismann.

Han ble tidlig fagorganisert og meldte seg inn i Det norske Arbeiderparti i 1900. Pressekarrièren startet med egen utgivelse av avholdsbladet Reform i 1901. Så fulgte en kort periode som journalist i Folketidende og fra 1902 i Ny Tid. 1906-1908 var han redaktør i Smålenenes Social-Demokrat. Så lokket Ny Tid igjen - med dets tilhørighet til DnA. Ved splittelsen i partiet i 1923, var de moskvavennlige i flertall i Trondheim, og Ny Tid ble hovedorgan for Norges Kommunistiske Parti. Thornæs hørte hjemme i denne fløyen, og han ble avisas redaktør i 13 år (1921-1934). Han ses på som en av den norske arbeiderpresses betydeligste medarbeidere i grunnleggelsens år.

Thornæs var medlem av Trondheim bystyre (fra 1914) og formannskapet (1917-22 og i 1926). Han var også oppstilt som stortingskandidat i 1930 og 1933.

Thornæs var kulturelt interessert; spesielt i teater, kirkemusikk og litteratur. Han komponerte flere korverk, skrev arbeidersanger - mest kjent er kanskje «Fram Kamerater» - og ga ut en diktsamling «Trompetskrald».

En skulptur av Knut Olai Thornæs, laget av kunstneren Odd Hilt, ble plassert i Thornæsparken i det gamle arbeiderstrøket på Møllenberg i 1955. Minnesmerket ble reist ved hjelp av innsamlede midler for å hedre en av de ledende personligheter i arbeiderbevegelsen i Trøndelag.

«...Han har ikke sat sig ned for at skrive. Nei, han har reist sig for at stride» skrev Johan Falkberget om agitatoren Knut Olai Thornæs.

comments powered by Disqus
Fikk du med deg disse?