Husmødrenes «mor»

Marie Michelet var sentral i organisering og ledelse av husmorforbund både i Norge og i utlandet.

Saken oppdateres.

Hjemmenes Vel - fra 1933 kalt Norges Husmorforbund og fra 1997 Norges Kvinne- og Familieforbund - har gjennom årenes løp tatt opp mange saker som har bedret forholdene for kvinner.

Forbundet ble stiftet i 1915 av Marie Elisabeth Michelet (1866-1951). Hun var født i Bergen, men bodde sine første år i London. Faren var sjømannsprest Johan Cordt Harmens Storjohann, moren het Nanna Holmboe. Marie gikk på skole i Tyskland og England. Hun reiste mye og fikk gode språkkunnskaper og viktige kontakter i utlandet. Gjennom morens «stille» engasjement i sedelighetssaken (faren var motstander av kvinnesak), ble datteren oppmerksom på mange av samfunnets skyggesider.

Marie ble gift med teologen Simon Themstrup Michelet fra Trondhjem og fikk tre døtre. Familien bodde i Bærum, og Marie arbeidet som lærer ved middelskolen. Forfatter ble hun også; bøkene hun skrev for sine egne barn, ble senere utgitt. Mest kjent er «Puk» og «Hos Mormor». På hennes eldre dager kom erindringene «Minner og tidsbilleder».

I regi av Hjemmenes Vel stiftet og redigerte hun tidsskrifter og ukeblader, hun holdt kurs og foredrag - om familie og morsrolle.Hele livet forsøkte hun å kombinere sin kristentro med kvinners rettigheter, og hun oppnådde at Misjonsarbeidernes Ring ble tatt opp i Norske Kvinners Nasjonalråd. Dermed var også kristne kvinner blitt «kvinnesaksarbeidere».

Michelet var Hjemmenes Vels første formann (1915-1934), dessuten viseformann i sentralstyret i De norske sedelighetsforeninger (1902-1920). Hun satt også i Bærum kommunestyre og stiftet Bærum kvinneråd. Dessuten regnes hun som stifteren av Nordens Husmorforbund i 1919, der hun var formann i mange år og ble ærespresident i 1937.

Marie Michelet ble hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull og ridder av 1. klasse av St. Olavs orden.

(Foto: INGRID J. BRISSACH)

Foto: INGRID J. BRISSACH

Vis debatt
comments powered by Disqus

Trykk her for debattregler

Gikk du glipp av disse?