Hva skjer med kroppen når utrente plutselig begynner med triatlon? Det vil disse finne ut av.

– Vi stilte oss ett spørsmål, sier Triquart-leder Fred Arthur Asdal. Nå får han hjelp av UiA til å finne svaret.

Her er tre av dem som står bak forskningprosjektet: Andreas Mathingsdal Pedersen, Sveinung Stølevik Pedersen og Hilde Lohne Seiler.

Her er tre av dem som står bak forskningprosjektet: Andreas Mathingsdal Pedersen, Sveinung Stølevik Pedersen og Hilde Lohne Seiler. Foto: Privat