Lokale idrettslag har meldt inn tap på 36 millioner kroner

Her er reglene for hva og hvordan idrettslag og klubber kan søke om kompensasjon for tapte inntekter.

Grønt Gras-turneringen på Frøyland er blant arrangementene som blir avlyst og som det kan søkes kompensasjon for. Den skulle være avholdt 25.–26. april.  Foto: Svein Hagen

700 millioner statlige kroner er satt av for å dekke tapte inntekter idrettslag og klubber opplever under koronakrisen.