Regjeringen forbedrer rammevilkårene for hestesport, hestehold og hesteavl

Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020.

Travhesten looking superb.  Foto: Eirik Stenhaug / Equus / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Dette ble kjent i en pressemelding lagt ut på hjemmesiden til landbruks- og matdepartementets hjemmeside onsdag.

I pressemeldingen heter det at «overskuddet fra Norsk Rikstotos spillprodukter på trav- og galoppløp er den viktigste finansieringskilden for norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Den pågående situasjonen med smitte og strenge myndighetstiltak knyttet til covid-19-pandemien har ført til at alle løp på landets trav- og galoppbaner er innstilt. Dette fører til betydelig inntektsbortfall for hestenæringen og en krevende likviditetssituasjon for Norsk Rikstoto».

Regjeringen har derfor besluttet å fremme forslag om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Normalt betaler Norsk Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetningen i totalisatoravgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 mill. kroner.

– Jeg er opptatt av å hjelpe hestenæringen i denne vanskelige tiden. Mange av de tiltakene regjeringen allerede har iverksatt kommer også hestenæringen til gode. Gjennom å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift i 2020, vil regjeringen ytterligere begrense de negative konsekvensene av den pågående koronasituasjonen for norsk hestesport, hestehold og hesteavl, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF).   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

På forsiden nå