Sarah (25) skulle bare bli en bedre sprinter. Nå er hun blant landets beste vektløftere.

I denne klubben er det like mange jenter som gutter.

I GRENSELAND: Sarah Øvsthus løfter i 55-kilosklassen (49–55 kg). Da er det en fordel å ligge tett oppunder den maksimale vektgrensen. Sarah veier 54 kg og er 1,52 m høy. Lav høyde er også en fordel. Det gjør «arbeidsveien» kortere.  Foto: Hedvig Idås

Det klirrer, men ikke i glass. Sarah Orteza Hovden Øvsthus driver med vektløfting, ikke fjolleri.