Travsporten i sjokk etter knusende dom

– Dette dreper travsporten, sier travtrener Geir Mikkelsen.

Travtrener Geir Mikkelsen er både sint og rystet etter dommen som slår fast at det skal beregnes moms av oppsitt- og premiepenger, og at kuskene kan bli etterkrevd for store beløp.   Foto: Lars Kristian Aalgaard

Saken oppdateres.

TRAV: Norske travtrenere og kusker kan bli etterkrevd for 21 millioner kroner. De lokale aktørene er sjokkert over den ferske dommen og frykter konkurser.

– Jeg ble sjokkert da jeg hørte dommen fra lagmannsretten. Jeg kan ikke fatte at skattedirektoratet kan behandle folk på den måten. Vi er helt lamslåtte, sier travtrener Geir Mikkelsen, som også er talsperson for travtrenerne i Rogaland.

Saken oppsto da travtrener Åsbjørn Tengsareid i fjor ble krevd for moms på oppsitt- og premiepenger. En kusk tar normalt betalt 200-400 kroner av hesteeierne for å kjøre hestene i løp. I tillegg får kusken 10 prosent av premiepengene som honorar.

Helt siden 2001 har praksisen vært at disse pengene ikke har vært momsbelagt, regjeringsadvokaten fastholder at tjenesten har vært avgiftspliktig siden 2001, det har bare ikke blitt praktisert slik.

Her står striden

Da Åsbjørn Tengsareid fikk kravet hvor han ble krevd for moms av disse inntektene, endte det i en rettssak hvor Det Norske Travselskap (DNT), som kjørte saken på vegne av Tengsareid, i første omgang vant saken i tingretten. Motparten, Skatt Sør, anket saken og vant på alle punkter i lagmannsretten.

DNT hevder at betalingen kuskene får er en følge av DNTs regelverk og hjemler om rett til en andel av premiepengene, det er også DNT som betaler ut pengene. DNT anser derfor ikke at det foreligger en avtale om levering av tjenester mellom kusker og hesteeiere - og dermed heller ikke er grunnlag for å beregne utgående moms. Travselskapet mener de defineres som idrett og kultur, og dermed fritatt for moms.

Det er dette lagmannsretten er uenig i. De mener DNT bare er et mellomledd og en oppgjørsfunksjon, at oppsitt- og premiepenger er en tjenesteavtale mellom hesteeier og kusk.

– Vi har hatt bokettersyn på bokettersyn i utallige år, det har aldri kommet noen merknader på dette. Det var helt tilfeldig at Åsbjørn Tengsareids virksomhet ble plukket ut og sjekket, forklarer Geir Mikkelsen.

21 millioner kroner

Skattekontor over hele landet gjennomførte i 2009 et landsdekkende bokettersyn hos over 20 travtrenere - uten at moms ble tema den gangen.

Mikkelsen har ingen problemer med å se at honoraret de får for å kjøre hester i løp, kan bli sett på som en tjeneste og dermed momsbelegges.

Han skjønner imidlertid ikke at det samme skal gjelde for premiepengene. Travtreneren påpeker at Petter Northug ikke momsbelegges for premiepengene han vinner i skirenn.

Så langt er det heller ikke lov å eie travhester som næring i Norge. Dermed kan ikke hesteeiere kreve fradrag for moms. Mikkelsen stusser veldig over at staten vil ta moms med den ene hånden, men ikke gi fradrag med den andre.

– Men denne dommen gir langt på vei føringer om at hest i næring må bli innført, slik ordningen er i Sverige, sier han.

Det som får de 180 trenerne og kuskene i Norge til å skjelve i buksene, er at dommen åpner for at skatteetaten kan kreve inn moms for alle oppsitt- og premiepenger som er betalt ut siden 1. januar 2014. Totalt vil det utgjøre 21 millioner kroner i merverdiavgift.

– Vil drepe travsporten

For Geir Mikkelsen kan det bety en regning på mellom 200.000 og 300.000 kroner. For toppkuskene som kjører inn mest penger, vil kravet bli på over millionen.

– Det er veldig mye penger for en yrkesgruppe som allerede har veldig stramme vilkår. Konsekvensen av kravene vil bli konkurs for mange av aktørene. Skal de innføre moms, hvorfor ikke starte med ordningen fra og med neste år? spør Mikkelsen.

– Dersom dommen får tilbakevirkende kraft og dere må betale, kan du etterfakturere hesteeierne du har hatt som kunder siden 2014?

– Det vet jeg ikke. Dette vil uansett drepe travsporten og ramme 16.500 årsverk som er tilknyttet den. De økonomiske forutsetningene vil bli langt verre i en sport hvor det allerede står ille til, svarer Mikkelsen som også er i styret i trenerforeningen.

Kollega Pål Buer rister også på hodet. Han må ut med rundt 400.000 kroner dersom han kreves for moms fra 2014.

– Tilbakevirkende kraft og etterkreving av disse pengene vil være helt absurd. Jeg nekter å tro at dette til slutt blir utfallet i et så sivilisert land som Norge, sier Buer til Aftenbladet.

DNTs advokater har anbefalt travsporten å anke saken til Høyesterett. Det skal DNT ta stilling til innen kort tid.

På forsiden nå