Tur 29: Rundtur til Røynevarden

Denne turen går i Høvåg.

Saken oppdateres.

Turkart: Høvåg (1:25 000) alt. Lillesand (1:25 000) Lengde: 7,0 km

Ta E 18 til Rona og følg deretter vei 401 til avkjøring til Høvåg. Ta av til høyre og finn parkering ved det gamle herredshuset eller ved kirken.

Gå inn asfaltveien nordover forbi bolighusene. Du kommer til skilt Røynevarden og følger merket sti opp til varden. Her ligger en gammel kystvaktstue som eies av kommunen og benyttes av speidere og foreninger.

Det beste utsiktspunktet finner du ved å ta stien ned sørover ca. 200 m. Tilbake fra toppen går merket sti bratt ned nordover. Etter ca. 400 m treffer du bilveien og tar denne ned til hyttefeltet i Ørslandsdybingen. Etter bukta tar du hyttevei opp nordover. Her treffer du sti (steinvarde). Denne umerkede stien fortsetter du nordover. Ved første stikryss ta rett til venstre (steinvarde). Du fortsetter denne stien og kommer ut på et jorde – hold langs kanten av jordet og gå inn på stien igjen. I enden av jordet dreier stien sørover (steinvarde) og du kommer ut på bilveien. Du går veien vestover ca. 700 m. Rett før rød driftsbygning går en noe utydelig sti opp til venstre (steinvarde). Stien følger et stort steingjerde og du treffer ei gammel sag. Fra saga tar du sti ned sørvestover. Den er noe vardet ned til god kjerrevei som du følger langs jordet sørøstover. Du passerer ei lita stue. Ved første stikryss etter stua tar du til høyre. Når du kommer til ei grind, har du gått ca. 50 m for langt. Gå tilbake og finn liten sti sørover (steinvarde). Du kommer så opp på veien og følger denne tilbake til herredshuset.

Turen er hentet fra boka ”Utenfor allfarvei” utgitt av Midt-Agder Friluftsråd og Oddersjaa. Red.: Kai B. Flå, Arne H. Holte, Ole Dag Myhrstad og Kjell Asdal.

På forsiden nå