Vil islegge ubenyttede grusbaner

Flere fotballbaner står ubrukt store deler av året. Det vil Idrettsrådet i Bergen gjøre noe med.

IS: Grusbanen på Slettebakken er en av banene idrettsrådet ønsker skal bli islagt på vinterstid.  Foto: Rune Nielsen

Saken oppdateres.

Etter yrende folkeliv på isflater som Skansedammen og Nubbevannet i vinter, har Idrettsrådet i Bergen videreført sitt ønske om å islegge flere flater til Bergen kommune.

Dette er flatene som er blitt foreslått:

  • Rautjern
  • En av grusbanene på Slettebakken
  • Storetveit
  • Montanabanen
  • Varden grusbane

Daglig leder i Idrettsrådet i Bergen, Roar Andersen, sier at den store tilstrømningen til isflatene er bakgrunnen for ønsket.

– Bergen er jo ikke en typisk vinterby, men de siste vintrene har vi hatt lengre perioder med kulde. Det gir muligheter for å skape isflater, og vi ønsker å stimulere til økt aktivitet blant folk, også når det er kaldt ute, sier Andersen, som også henviser til Trondheim og Oslo som islegger sine baner.

– Positiv til islegging

Rune Titlestad, idrettsdirektør i Bergen kommune stiller seg positiv til en slik islegging.

– Vi ser at aktiviteten på isflatene har vært stor. Islegging av baner er jo noe vi i Bergen kommune har gjennomført tidligere, for eksempel på tennisbanen på Stemmemyren og andre flater.

– Nedprioriterer ikke fotball

Andersen sier at de ikke nedprioriterer å restaurere de ubrukte grusbanene.

– Vi prioriterer også å restaurere fotballbanene, og har gått inn for å legge flere kunstgressbaner i Bergen, men Bergen kommune har ikke tatt seg råd til det. Det er ikke noe problem å legge is på kunstgressbaner, forklarer Andersen.

Titlestad i Bergen kommune sier likevel at noe av årsaken til at flere flater ikke har blitt islagt er fordi de nå er av kunstgress.

– Noe av problemet er at flater vi tidligere har iset ned nå er kunstgressflater. Samtidig er det viktig å huske på at man trenger vannressurser i nærheten av banene for å få de fryst ned skikkelig, konstaterer Titlestad.

Neste år

Andersen sier dog at en islegging ikke vil skje før neste vinter.

– Nå virker det jo som at kuldeperioden er over. Vi håper at frostperiodene kommer til Bergen også neste år, slik at vi kan islegge flere baner enn i år.

På forsiden nå