Et samarbeid som skurrer

Kommentar: Det er overraskende at Start ikke ser interessekonfliktene som vil oppstå, skriver sportsleder Pål Wollebæk Jørgensen.

Robin Reed og Start skal samarbeide med Stig Lillejord.   Foto: Jacob Buchard

Stig Lillejord skal jobbe for Start.