Her er Vikings siste bønn til aksjonærene

Har fått inn 10–11 millioner tre dager før fristen utløper.

Viking henter penger blant aksjonærene for å styrke klubben både sportslig og for å bedre egenkapitalen. Styreleder Stig H. Christiansen (t.v) er imponert over det Bjarne Berntsen har fått til med dagens midler, men skulle gjerne sett at det kom litt mer penger inn i emisjonen.  Foto: Kristian Jacobsen

Det har gått nesten tre måneder siden Viking sendte ut papirene og inviterte sine aksjonærer til å delta i den pågående emisjonen (klubben henter friske penger ved å trykke opp nye aksjer som de selger til sine aksjonærer).