Kretsen sendte brev til foreldre. Nå er privatlaget historie

NFF Trøndelag sendte ut et brev til foresatte for tolv spillere og ga dem valget om barna ville delta på kretslaget eller fortsette aktiviteten på privatlag.

Jan-Roar Saltvik og NFF Trøndelag mener at deltagelse på privatlag ikke er forenlig med kretslaget.  Foto: Morten Antonsen

Da NFF Trøndelag nylig tok ut G13-spillerne som skal være en del av kretslaget i perioden 17. september–7. desember, kom det med noen forventninger. I innkallelsen til kretslaget står det at kretsen forventer at alle spillere på kretslagsnivå har følgende på plass: