Lokale klubber trosser råd fra idrettskretsen: – Vi anbefaler å vente

Selv om all organisert aktivitet i Idretts-Norge er død, velger flere lokale klubber å kreve inn treningsavgift – stikk i strid med anbefalingene fra Agder Idrettskrets.

Store turneringer er store inntektskilder for idrettsklubber. Nå står flere i fare mens andre allerede er avlyst. I så måte kan medlemskontingenter og treningsavgifter være svært kjærkomne inntekter for idrettsklubbene.  Foto: Nicolai Gaustad Olsen

KRISTIANSAND: Det er på denne tiden av året mange fotballklubber krever inn både medlemskontingent og treningsavgift. Koronaviruset – med stengte idrettsanlegg og null aktivitet i kjølvannet – har fått flere klubber til å tenke seg om før de iverksetter eller utsetter det faste vårritualet.