Lørdag spiller Norges damer viktig VM-kamp. Unni fra Herd var blant dem som gikk i bresjen for kvinnefotballen

Inntil 1973 hadde Norges Fotballforbund vært et mannssamfunn – og kun det. Men i 1973 dukket Unni Hole fra Herd i Ålesund opp på tinget som den aller første kvinnelige tingrepresentant – og da begynte ballen å rulle også for damene.

Unni Hole er fortsatt levende opptatt av fotball generelt og damefotball spesielt. Og mener at NFF må ta et krafttak for å heve damefotballens anseelse.  Foto: STAALE WATTØ

– Egentlig skulle jeg på tinget også i 1972, men da ble jeg blindtarmoperert rett før tinget, og måtte melde avbud. Men i 1973 kunne ingen stoppe meg, og jeg husker fortsatt dette tinget med stor glede, sier Unni, som runder 75 år om noen få måneder.