Midt i koronakrisen har Ranheim hentet to millioner i sponsoravtaler

I en dyster situasjon for norsk idrett, har Ranheim løftet blikket framover. Det har gitt uttelling i sponsormarkedet.

– I en krise hvor det er lett å kun tenke på nåsituasjonen, har vi lagt sjela vår i også å tenke 2021 og 2022, sier klubbleder Frank Lidahl.

– I en krise hvor det er lett å kun tenke på nåsituasjonen, har vi lagt sjela vår i også å tenke 2021 og 2022, sier klubbleder Frank Lidahl. Foto: Kim Nygaard