Misnøyen i spillertroppen er stor. Likevel garanterer Brann-lederne at de beholder treneren.

Kommentar: Å komme med konklusjoner før man har evaluert, virker i overkant lettvint.

GARANTI: Vibeke Johannesen og Eivind Lunde garanterer at Lars Arne Nilsen fortsetter som trener i Brann, selv om evalueringen av den svake 2019-sesongen ikke er foretatt.  Foto: Tor Høvik

De har feilet grovt på samtlige målsettinger. Publikum med forhåndsbetalte billetter velger å holde seg hjemme. Likegyldigheten har lagt seg over Bergen, men Branns svar er ikke bare at de uttrykker tillit til treneren: