Line Danielsen har forsket på fotballtrenere. Da endte hun opp med interessante funn. Line Danielsen har forsket på fotballtrenere. Da endte hun opp med interessante funn. Foto: Monica Strømdahl

Norsk forskning: Dette er spilleren en trener ikke kan klare seg uten