Presenterer deler av evaluering for medlemmene på mandag

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng forteller at de på mandagens medlemsmøte vil presentere deler av den eksterne evalueringsrapporten.

Ivar Koteng vil likevel ikke si eksakt hva som blir presentert for medlemmene.   Foto: Rune Petter Ness

Rapporten ble bestilt i kjølvannet av fjorårets turbulente sesong, med flere utenomsportslige saker. Professor Per Morten Schieflo, som ledet evalueringsarbeidet, bekreftet at planen var å offentliggjøre deler av rapporten.