TILs superveteran føler seg ikke som en syndebukk

Morten Gamst Pedersen (38) har ingen problemer med å ta på seg skylda for Godsets sene scoring.

SKUFFET: Morten Gamst Pedersen.  Foto: Tobias Stein Eilertsen

TIL - GODSET 0–1