Greenpeace ber regjeringen om å se til Bergen

- Gummigranulat på kunstgressbaner må forbys.

BØR FORBYS: I Bergen velger man nå å unngå gummigranulat fra gamle bildekk når det legges nye baner, og når eldre baner skal ha mer fyllmasse. Dette ønsker Greenpeace at bør være gjeldende for hele landet - og ber nå regjeringen se til Bergen.  Foto: Eirik Brekke

Etter nyttår lanserte Miljødirektoratet et forslag til tiltaksplan mot mikroplast. Ifølge dem er slitasje av bildekk, gummigranulat i kunstgressbaner, og maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter de største kildene til mikroplastforurensing.