Kommunen betaler millioner for treningstid, men ingen andre klubber enn Viking får trene på stadion

Som en del av redningspakken til Viking AS betaler Stavanger kommune 2 millioner i året for å leie treningstid i Jåttåvågen. Breddeklubbene i området stusser over fordelingen av banetiden.

Stavanger kommune leier 50 timer i uken av Viking i Jåttåvågen.   Foto: Anders Boine Verstad

(Stavanger): Saken om tildeling av treningstid på SR-Bank Arena skal opp til politisk behandling i kommunalstyret for kultur og idrett 25. april, men et forslag til fordeling er allerede utarbeidet av administrasjonen i Stavanger kommune.