Mindre penger til fotballbaner – mer til skateparker

Tidligere har de større idrettene som fotball, ski og håndball blitt prioritert. Nå skal mer spillemidler gå til bygging av anlegg det er større behov for.

Linda Helleland og Harald Martin Brattbakk fra en fotballskole i Lofoten.   Foto: Rune Dahl

Trondheim: Halvparten av spillemidlene brukes i dag på anlegg som stadig færre bruker. Det er størst tilbakegang i bruken av gymsaler, fotballanlegg og ballbinger.