Ordføreren vil ikke gi travbane-svar før til høsten

Ap-ordføreren holder kortene tett til brystet med tanke på plasseringen av travbanen i Malvik.

Slik kan det bli på Leistad dersom politikerne åpner for å bygge på dyrket mark.  Foto: Malvik Travlag

– Jeg mener det er bra at spørsmålet om travbanen blir sendt ut på høring. Da får vi en åpen og offentlig prosess om spørsmålet, sier Malvik-ordfører Ingrid Aune