Slik skal fotballforbundet forhindre gummisvinn fra kunstgressbaner

– Vi bør klare å redusere mikroplastutslippet med 80–90 prosent innen to-tre år, sier anleggssjef Ole Myhrvold.

GA INFORMASJON: Lederen i fotballkretsens anleggskomité, Tore Thorsen, er opptatt av at informasjonen som gis om miljøproblemene ved kunstgressbaner er basert på fakta, ikke synsing.  Foto: Ørjan Deisz

BRANN STADION: Rapportene fra Miljødirektoratet, som viser at gummigranulaten på kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplastutslipp i norsk natur, har ført med seg en stor debatt om norske fotballbaner og mangfoldige forslag til løsninger på problemet.