«Granåsens problem blir stadig tydeligere»

KOMMENTAR: Selvsagt var det helt riktig å avlyse hopprennet. Men hvorfor ventet arrangøren nok en gang i det lengste?

Opprydding: Erik Andresen er leder for Raw Air-arrangementet i Granåsen. Da beslutningen om å avlyse var tatt, satte han i gang med oppryddingsarbeidet.  Foto: ROAR BLÅSMO-FALNES

GRANÅSEN: «Most extreme. Most intense», var budskapet på de digre reklameskiltene som var satt opp langs unnarennet.