Som fysioterapeut kan Øystein Jensen trene sine kunder inne. Det kan han ikke som personlig trener.

Dette til tross for at han gjør akkurat det samme i begge yrker.

Øystein Jensen synes det er rart at han får jobbe med kunder som fysioterapeut, men ikke som personlig trener.  Foto: Øyvind Heia

Øystein Jensen er fysioterapeut og personlig trener (PT) i Oslo. Etter at fysioterapeuter fikk anledning til å behandle kunder fra 20. april, har 39-åringen fra Oslo hatt nok å gjøre. Men som PT får han ikke jobbe innendørs.