Barn bruker rådyr og helseskadelig skismurning. Nå kan det forbys.

Når skikretser og langrennstoppene møtes til vårmøte, vil det ligge et radikalt forslag på bordet.

Fra smøreteltet under et Norgescuprenn i langrenn på Sjusjøen sist vinter. Nå er det sterke krefter som vil ha fluoren ut av slike smøretelt når det er renn for barn og ungdom.   Foto: Mette Bugge

Saken oppdateres.

Akershus skikrets ønsker å få slutt på bruk av miljøfarlig, helseskadelig og rådyr skismurning for barn og ungdom.

Et forbud mot fluorsmurning kan komme allerede til vinteren. Det er opptil Norges Skiforbunds vårmøte å ta stilling til forslaget om et forbud på sitt møte i juni. På den samlingen møtes blant andre langrennslederne i alle skikretsene, i tillegg til lederne i Norges Skiforbund.

– Det er ingen rød tråd mellom de verdiene som skiforbundet fremsetter i sitt skipolitiske dokument og det som praktiseres i norsk barne- og ungdomsidrett, sier Henrik Pay som er sportslig leder i Holmen IF Langrenn i Asker.

Han er en av dem som har gått i spissen mot et forbud mot glidsmurning med fluor i alle årsklasser helt opp til og med 16 år. Det er flere grunner til engasjementet som manifesterte seg gjennom aksjonen «Tøffest uten fluor» denne vinteren.

Helse, miljø og økonomi

– En grunn er at en av våre foreldre i klubben fikk kreft og døde. En årsak til kreften kan være at hun som aktiv og engasjert langrennsmamma hadde vært utsatt for fluor og støv i smørebua hvor hun var svært aktiv, forteller Torbjørn Hundere, selv aktiv langrennspappa og en av dem som står bak aksjonen «Tøffest uten fluor».

Men det er ikke bare de helseskadene amatørsmørerne blir utsatt for som er en begrunnelse for at de ber om forbud. Fluorbasert smurning er dyr og fører til nok en betydelig utgiftspost for foreldre, noe som igjen kan føre til både frafall og manglende rekruttering til sporten.

Paradokset

Et tredje og minst like viktig argument er at fluorsmurningen som blir lagt under skiene, slites av og blir igjen i løypa.

– Vi driver en utendørssport. Da er det et paradoks at vi drar med oss en miljøgift som hoper seg opp i naturen, sier Hundere.

Henrik Pay ber nå skilederne om å innse alvoret og ta en kjapp beslutning.

– Vi føler at vi har mange med oss, men vi lurer også på om vi klarer å nå frem. Uansett vil vi drive aktivt lobbyarbeid i forkant av møtet i juni, sier han.

Forslaget går i sin enkleste form ut på at det skal være forbudt med fluorprodukter under skiene i alle årsklasser til og med 16 år. Det blir også bedt om at det stilles krav til sikkerheten rundt bruken i junior og seniorklassene.

– Vi ser gjerne at vi får med oss de store rennene som Birken på å innføre lignende forbud, sier Torbjørn Hundere.

Leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad er usikker på hvor enkelt det er å gjennomføre et forbud.   Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Utfordringer

Aktivistene kan ha sine grunner til å tvile på om det når helt frem med sitt radikale forslag når skitoppene møtes denne våren.

– Det som har vært utfordringen og fortsatt er utfordringen, er at det fortsatt ikke finnes noen måter og kontrollere dette på. Hvis vårmøtet går inn for et forbud, har jeg ingen sterke følelser mot det. Men i utgangspunktet synes jeg det er krevende å innføre et forbud som ikke er mulig å kontrollere, sier leder av langrennskomiteen i Norges Skiforbund, Torbjørn Skogstad.

Langrennskomiteen har allerede satt ned et utvalg som skal se på problematikken rundt smøring i norsk langrenn. Sindre Bergan, tidligere landslagstrener i langrenn og medlem av langrennskomiteen, sitter i dette utvalget.

– Dette er et tema jeg er veldig glad for at det har kommet opp. Og vi i Ski-Norge må ble enige i denne saken. Det er satt av tid på vårmøtet til å diskutere dette og da vil vi kommer frem med vår rapport, sier Bergan.

Han kan ikke si noe nå om hvordan innstillingen til hans arbeidsgruppe vil bli på møtet i juni.

Symbolsk forbud

Innsigelsen om at det blir vanskelig å kontrollere dette, synes ikke Torbjørn Hundere er et gyldig argument.

– Skiforbundet må tørre å ta stilling i dette verdispørsmålet. Dette vil på mange måter være et symbolsk forbud, og så kan vi ble enige om vi skal kontrollere det på den ene eller den andre måten.

På forsiden nå