Dette er Northug tiltalt for

I tiltalen kommer det blant annet fram at bilen til Northug hoppet 16 meter over rundkjøringen.

Saken oppdateres.

Petter Northug er tiltalt for fem punkter i Vegtrafikkloven og ett punkt i straffeloven. Her er tiltalen i sin helhet:

1. Vegtrafikkloven:

For å ha ført motorvogn når han var påvirket av alkohol.

Grunnlag:

Søndag 4. mai 2014 cirka klokken 05.35 kjørte Northug lands Odd Husbys veg til rundkjøringen Gamle Oslovei/General Bangs vei i Trondheim, mens han var påvirket av alkohol.

Blodprøve tatt klokken 06.45 viste at han da hadde 1,65 i promille.

2. Vegtrafikkloven:

Hvoretter enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Grunnlag:

Til tid og på strekning som nevnt i post 1, kjørte Northug personbil mens han var påvirket av alkohol, og stedvis med for høy hastighet etter forholdene.

Grunnet dette og/eller manglende oppmerksomhet mistet han kontrollen over personbilen straks før rundkjøringen ved Gamle Osloveg/General Bangs veg. Bilen traff midtrabatten før rundkjøringen, fortsatte i et cirka 16 meter langt «hopp» over øya i rundkjøringen hvor den i en høyde på 38 centimeter over bakken traff og knakk en lysmask.

Deretter fortsatte den cirka 38 meter før den stanset i autovernet på høyre side av veien. Autovernet ble skjøvet cirka 2,2 meter ut fra veibanen.

Passajseren ble påført flere mindre blødende sårskader, hjernerystelse og brudd i høyre skulder. Bilen fikk store skader.

3. Vegtrafikkloven:

Hvoretter enhver skal være oppmerskom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking, og skal rette seg etter de forbud og de påbud som gis på denne måte.

Grunnlag:

Hastigheten var på minst 83 kilometer i timen, til tross for at høyeste tillatte hastighet angitt med skilt var 40 kilometer i timen.

4. Vegtrafikkloven:

Hvoretter enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell straks skal hjelpe personer som er kommet til sakde, og for øvrig delta i de tiltak som uheller gir grunn til.

Grunnlag:

Northug forlot ulykkesstedet straks etter uhellet, uten å sørge for at passasjeren fikk nødvendig medisinsk hjelp.

Passasjeren var sterkt påvirket av alkohol, og hadde flere blødende sår blant annet i hodet, på skulder og rygg.

5. Vegtrafikkloven:

Som bestemmer at hvor trafikkuhellet har medført død eller skade på person og skaden ikke er ubetydelig skal de som er innblandet i uheller sørge for at politiet snarest mulig blir underrettet om uheller. Før politiet kommer til stede etter et slikt uhell skal de som er innblandet ikke forlate stedet uten at det er nødvendig eller politiets samtykke er innhentet.

Grunnlag:

Straks etter at han hadde forårsaket kjøreuhellet, forlot Northug stedet uten at han verken da eller frem til pågripelsen underrettet politiet om uhellet.

6. Straffeloven:

For ved falsk anklage, anmeldelse eller forklaring til retten, påtalemyndigheten eller annen offentlig myndighet mot bedre vitende søker å pådra en annen siktelse eller fellese for forseelse.

Grunnlag:

Northug avga falsk forklaring ved tre anledninger til polititjenestemenn ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

Den første forklaringen avga Northug på bopel cirka klokken 07.30 samme dag som krasjen fant sted. Ifølge tiltalen forklarte han til politibetjent at en annen hadde kjørt bilen, og at han selv var passasjer.

Én time senere, i forbindelse med transport til politihuset, forklarte han det samme til en annen politibetjent. I tiltalebeslutningen står det at han ved begge anledninger hadde blitt gjort kjent med sine rettigheter som siktet i forkant av forklaringene.

Klokken 11.15 samme dag ga Northug en detaljert forklaring på kjøreturen fram mot ulykkesstedet. Også denne gangen forklarte han at en annen var sjåfør og han selv passasjer. En tredje politibetjent samt Northugs forsvarer var til stedet under avhøret.

Forklaringene hans førte til at den andre i bilen ble siktet for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Vedkommende måtte avgi blodprøver, samt avgi to politiforklaringer som siktet.

§
Vis debatt
Utforsk tema:
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå