Drømmer du om utlandet? Slik kan du få opptil 50 000 kroner i støtte

Mari, Preben og Mads er tre av trønderne som har fått økonomisk støtte for å oppleve sin drøm om å studere i utlandet. Her kan du finne ut hvordan du kan bli den neste til å motta opptil 50 000 kroner i støtte.

foto
Mari Westad fikk stipend fra Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom for å studere på University of Western Australia.
Annonsørinnhold produsert av Adresseavisen Brand Studio

Å studere i utlandet, enten gjennom et universitet eller arbeidspraksis, er en drøm mange unge har. Men selv om man kanskje får støtte fra Lånekassen eller har oppsparte midler, er det mange som opplever at pengene ikke strekker til. Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom deler hvert år ut stipendier til unge under 30 år, som hører hjemme i trondheimsregionen. De siste tretti årene har flere hundre unge fått sin drøm realisert.

- På grunn av den høye studieavgiften var det utfordrende økonomisk å studere i utlandet. Hadde det ikke vært for hjelp fra foreldrene mine og Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom hadde det aldri gått, forteller Mari Westad. Hun fikk innvilget støtte i 2015 for å studere handel og ledelse ved University of Western Australia, og fullførte en bachelorgrad ved det prestisjefulle universitetet.

foto
Mari Westad fikk støtte til sin bachelorgrad i Perth. Foto: Privat

Mads Midtlyng fikk i 2016 innvilget støtte for sin doktorgrad i datavitenskap ved Hosei Universitet i Tokyo. Der forsket han på stemme-konversjon, noe som så langt ikke er godt nok utviklet. Støtten han har fått fra legatet har blitt brukt til å reise på konferanser i regi av utdanningen, for å formidle mer kunnskap om hans forskningsfelt.

Les mer om Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom her!

Opp til tjue får støtte hvert år

10. april går søknadsfristen for årets søkere ut, og kravene for å kunne søke er klare. Man må være under 30 år og fra Trondheim og omegn, og ha et ønske om å tilegne seg erfaring eller utdannelse som kommer til nytte når man kommer tilbake igjen. Tidligere år har legatet innvilget midler til søkere innen blant annet mote, teknologi, innovasjon, hotellfag, økonomi og sang, bare for å nevne noe – det er med andre ord få begrensinger på retning.

- Vi har også delt ut legat til mer praktisk rettede utenlandsopphold, som for eksempel til en fiolinmaker og kokker som skulle hospitere i utlandet. Det er formelle krav som skal oppfylles for å få innvilget støtte, men det er også en individuell vurdering av hver søknad, forteller Jon Bachke, styreleder i stiftelsen.

foto
Vil du studere eller lære deg noe nytt i utlandet? Da kan dette legatet være noe for deg. Foto: Illustrasjonsfoto/123rf

Legatet ble opprettet så tidlig som i 1935, og var opprinnelig kun for jenter. Litt under tjue år etter ble det opprettet et lignende legat for menn, men i 1983 ble de to slått sammen. Hvert år deler de ut mellom ti og tjue stipender til kvalifiserte søkere.

- Hvor mange som får støtte varierer fra år til år, og etter hvor kvalifiserte søkerne er. Vi ser blant annet på om den kompetansen du tilegner deg i utlandet kan være noe som kanskje er begrenset i Norge, forteller Bachke.

Her kan du finne ut om du kan søke!

Søknad på nett

Alle som får innvilget støtte må skrive en kort reiserapport fra sin opplevelse av oppholdet. Preben Monteiro Ness er en som også har fått midler fra legatet, og han beskriver sin tid som masterstudent på ingeniørstudiet i Cambridge, England, som fantastisk.

foto
Preben Monteiro Ness fikk innvilget støtte til sitt masterstudium på Cambridge i England. Foto: Privat

- Jeg har hatt et fantastisk opphold på Cambridge, og er veldig ydmyk for den støtten jeg har fått fra Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom.  Å bo og studere her skiller seg veldig fra Norge, og ingeniørstudiet her er kjent verden over for å være veldig bra.  Jeg har lært utrolig mye både faglig og sosialt under oppholdet, skriver han i sin reiserapport.

For å kunne få innvilget støtte, må man sende inn en søknad. Og selv om søknadsprosessen ikke er så omfattende, må man ha noen ting klare.

- Søknadsskjemaet finnes på nett, og er enkelt å fylle inn. I tillegg trenger vi en kostnadsberegning og vitnemål. Mange velger også å skrive en litt utfyllende begrunnelse for hvorfor akkurat de burde få støtte, og det hjelper veldig når man skal velge ut hvem som skal få tildeling, forteller Bachke.

Her finner du søknadsskjema!

Kan du søke om støtte fra Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom? Her er kravene:

  • Ungdom under 30 år kan søke

  • Søkere må i vesentlige deler av sitt liv ha vært hjemmehørende i Trondheim eller omegn. Som omegn godtas følgende kommuner:

  • Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Rissa, Leksvik og Stjørdal

  • Formålet med utenlandsoppholdet må være videreutdanning eller tilegning av erfaring som kan anvendes hjemme i nærings- eller annen virksomhet.  Også søknader basert på praktiske fag er relevante.

  • Utenlandsoppholdet for studier eller erfaringsinnhenting må ha en viss varighet, minimum 5 måneder. Styret kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet til oppholdstid. Redegjør eventuelt i søknaden for hvorfor du mener det bør dispenseres

  • Stipend gis til fremtidig utenlandsopphold. Oppholdet kan være påbegynt. Det gis ikke stipend til opphold som avsluttes samme semester som søknaden behandles eller opphold der studiet eller erfaringsinnhentingen ikke skal starte før neste års tildeling.

foto