Font

ANNONSØRINNHOLD

Azure, Font

– Vi har en lett atmosfære og mye humor

Hans-Kristian, Guro og Elina stortrives som lærere i Melhus kommune – og det er det mange grunner til.

I Melhus kommune, bare en kort kjøretur fra Trondheim, har lærerne en tendens til å trives og bli værende.

Her er ingen skoler større enn at man enkelt blir kjent med kolleger og nærmeste ledere på jobb. Det oppmuntres til etter- og videreutdanning, og alle ansatte blir en del av et faglig miljø som både er lærerikt og veiledende.

Vi har pratet med tre lærere fra tre ulike skoler i kommunen, for å få et innblikk i lærerhverdagen deres og høre hva som gjør at de trives så godt.

Nå søker de flere lærere til Melhus kommune!

Tar godt imot nyutdannede lærere

Elina Rødal er nyutdannet lærer. Hun fikk sin første lærerstilling i 2022, som kontaktlærer for en tiendeklasse.

– Jeg liker alderen til ungdomsskoleelevene så godt. Det er lett å få kontakt med dem, og man kan tulle og spille på humor med dem, forteller Elina.

Etter å ha fullført utdanningen i Trondheim, opplevde hun at det var vanskelig å få fast jobb som nyutdannet der. Hun begynte derfor å utvide søket litt.

– Det er jeg glad for nå. Det er en roligere stemning her enn i byen. Der er det gjerne større skoler hvor man ikke rekker å bli kjent med alle, men her opplever jeg å bli godt kjent med alle elever og lærere, smiler hun.

Etter at Elina ble ansatt, har hun fått føle nytteverdien av kommunens ordning for nyutdannede lærere. Der kan de som er ferskest i yrket møtes på samlinger, få veiledning og utveksle erfaringer.

Høres dette ut som noe for deg?

– På samlingene kan vi snakke om hvordan det er å være ny. I tillegg pleier det å være informasjon om ulike temaer som det er viktig å ha kunnskap om, sier hun og trekker frem pedagogisk-psykologisk tjeneste og individuell opplæring som typiske temaer.

– Når man starter som lærer er det mange ord og uttrykk du ikke helt vet hva betyr, men som du kanskje føler du burde kunne. Det er også veldig fint å treffe lærere fra forskjellige skoler på disse treffene, sier Elina og utdyper;

Inkluderende arbeidsplass

I tillegg til å skape gode relasjoner med elevene sine, betyr samholdet blant lærerkollegene mye for Elinas trivsel og lysten til å forbli lærer i nettopp Melhus kommune.

– Folk er veldig behjelpelige og inkluderende, så jeg føler nesten at alle har vært mentorer for meg. Vi har en lett atmosfære og mye humor her, forteller hun smilende.

En annen som trives veldig godt på arbeidsplassen sin, er Hans-Kristian Eimhjellen. Han underviser hovedsakelig realfag for 5.-7. klassinger.

Nå har han jobbet på samme skole i snart 20 år – noe han ikke hadde trodd da han først startet.

– Jeg så for meg at jeg måtte videre for å få nye impulser etter noen få år, men det ble ikke nødvendig, fastslår han.

Husk lyd!

– Vi spiller på lag

Hans-Kristian forklarer at han hele veien har fått prøvd nye ting og at jobben aldri har blitt ensformig. Han nevner prosjekter rundt problembasert læring og teknologiutvikling som eksempler på at ballen stadig ruller.

– Det skjer noe nytt hele tiden. Det at vi får input fra «utsiden» gjennom studenter, forskningsprosjekter med NTNU og samarbeid med Kulturskolen, gjør at arbeidet stadig byr på nye utfordringer. I tillegg har jeg fått mulighet til etterutdanning – det har rett og slett ikke vært noen grunn til å se seg om etter noe nytt, forteller han, og legger til at dette ikke bare gjelder han.

– Vi har et trivelig og stabilt arbeidsmiljø, hvor de fleste blir lenge i jobben sin. Det er jo et godt tegn, smiler han.

Brenner for god undervisning

– Det som gir meg mest glede på jobb er å se ungene blomstre – at de mestrer noe etter at de har jobbet litt for det, smiler Guro Lund Berg.

Hun er kontaktlærer for førsteklassinger på en skole hun nå har vært hos i fire år. Selv om Melhus er en kommune som er tett på naturen, sørget hun likevel for å gjøre seg kjent med nærområdet til skolen før hun tok jobben.

– Å kunne ta i bruk uterommene gir meg mulighet til å lage et godt og variert undervisningsopplegg. På min skole har vi skogen som nærmeste nabo, og flere gapahuker og bålplasser rett utenfor, forklarer hun fornøyd.

Som førsteklasselærer består hverdagen hennes av lek og læring i skjønn forening, og metodefriheten gir kreativiteten hennes mye spillerom. For henne handler god undervisning mye om å gi av seg selv, og å engasjere elevene på deres premisser.

– Jeg er opptatt av at den første lese- og skriveopplevelsen til barna skal oppleves som meningsfull. Hvis vi forvandler hele klasserommet til et sykehus, skjønner elevene etter hvert viktigheten av å kunne lese skilt og hvorfor det er lurt at legene kan å skrive, sier hun, og legger til;

– Barn trenger å lære gjennom lek. Når de får bruke ulike sanser, forsterker det læringen.

Selv om bruken av lek minsker oppover i klassetrinnene, er Elina og Hans-Kristian også veldig opptatt av elevmedvirkning. De bruker nærområder og naturen i Melhus kommune for det det er verdt, og passer på at elevene kan trekke inn egne erfaringer og få mer eierskap til oppgavene.

– Jeg prøver å gjøre det spennende ved å forklare hvorfor vi har bruk for det vi lærer på skolen – få de til å tenke først, og deretter løse oppgavene, sier Elina.

Husk lyd!

Hva er god undervisning?

En arbeidsplass for deg?

Både Elina, Guro og Hans-Kristian mener at det som skal til for å trives på jobben, er samhold blant kolleger og muligheten til å skape gode og tette relasjoner til elevene sine. Det opplever de å ha fått på skolene de jobber.

– Det er også viktig å få arbeidsoppgaver hvor du utnytter kompetansen din, og det føler jeg at jeg i aller høyeste grad får, smiler Guro.

De andre nikker.

– Relasjonen til ungene er likevel drivkraften. Det å stå i klasserommet med dem, gjøre jobben og ha det artig – der ligger den virkelige motivasjonen, avslutter Hans-Kristian.

Vil du bli en del av dette arbeidsmiljøet?

ANNONSØRINNHOLD

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av Adresseavisen Brand Studio, en del av mediehusets annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.

Synes du denne type artikler ser spennende ut?
Ta kontakt så hjelper vi deg gjerne.

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler.

© Copyright Adresseavisen Brand Studio

Font