Disse syndene provoserer elbileiere. Slik er reglene ved ladestasjonene.

Fullader du bilen din på ladestasjoner? Eller har du parkert ved ladestasjonen uten å lade? Da kan det være du går andre elbileiere på nervene.

Ladeplikt er et gjennomgående prinsipp for de fleste ladestasjoner. Det er opp til grunneieren, parkeringsselskapet eller kommunen om det skal gis bøter dersom man ikke lader på ladeplass.  Foto: Privat

Hurtiglader. Navnet burde gjøre det lett å forstå hvordan den skal brukes, men det er ikke alle som bruker laderen slik den skal.