Her blir det fort kollisjon. En ny løsning skal gjøre det lettere for syklister og bilister.

Er det greit at syklister bytter mellom å bruke gangfelt, sykkelfelt og veibane? Nye løsninger skal gjøre syklistene mer forutsigbare.

En ung mann sykler gjennom Majorstukrysset i retning Frognerparken i Oslo. Det er trikkeskinner i begge retninger, opptil seks felter for biler, veiarbeid og kryssende trafikk.