Politiet svarer: Hva skal til for å miste lappen i prøvetiden?

Straffene er strengere for de helt ferske bilførerne.

Fem spørsmål og svar om førerkortet.   Foto: Jon Hauge

Saken oppdateres.

Hvem: Frode Andreassen

Jobber som: Seksjonsleder og politioverbetjent i seksjon for trafikk- og sjøtjeneste

Politiets seksjonsleder for trafikk- og sjøtjeneste Frode Andreassen sier det får større konsekvenser å bryte trafikkreglene dersom du fortsatt har prøvetid.  Foto: Politiet

1. Hva er prøvetiden og hvor lenge varer den?

– Ved førstegangsutstedelse av førerkort klasse B (personbil) får alle en prøvetid på to år, for å vise at du kan kjøre bil og for å holde folk i tøylene, opplyser leder Frode Andreassen i Politiets seksjon for trafikk- og sjøtjeneste.

Han sier det også finnes andre tilfeller der prøvetid pålegges:

– Noen kan ha vært uten førerkort lenge, for eksempel folk som har hatt utfordringer med rus. Da vil lengden på prøvetiden variere.

2. Hva skal til for å miste lappen i prøvetiden?

– Reglene for tap av førerrett er i utgangspunktet de samme, men straffene er strengere for førere med prøvetid, sier Andreassen.

Det innebærer for eksempel:

 • At ved overtredelser som medfører prikkbelastning skal det registreres dobbelt antall prikker på fører med prøvetid.
 • Beslag av førerkortet ved en promille på over 0,2. For førere uten prøvetid er normalgrensen 0,5 promille.

3. Er terskelen lavere for å straffe bilføreren i prøveperioden?

– Terskelen er ikke lavere for å straffe – alle skal behandles likt. Men straffen er som sagt strengere, opplyser Andreassen.

Disse overtredelsene kan koste deg lappen

I tillegg til kjøring i for høy hastighet, kan en rekke andre forhold medføre inndragelse av førerkortet:

 • Uaktsom forbikjøring
 • Unnlatt overholdelse av vikeplikt
 • Utforkjøring
 • Kjøring mot rødt lys
 • Unnlatelse av å stanse ved fotgjengerfelt
 • For kort avstand til forankjørende
 • Bruk av mobiltelefon under kjøring
 • Skrensing, burnout eller annen hensynsløs kjøring
 • Person som har sovnet under kjøring
 • Unnlatt overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelser
 • Unnlatt eller dårlig sikring av gods
 • Tekniske mangler ved kjøretøyet som innebærer vesentlig fare for trafikksikkerheten
 • Unnlatt stopp for trafikkontroll
 • Piratdrosjekjøring

Kilde: paragrafen.no

4. Hva skjer hvis du får førerkortet inndratt?

– Hvis fører med prøvetid mister førerretten, må vedkommende ta «full ny førerprøve», det vil si teoriprøve og praktisk prøve, eller oppkjøring. Man må ikke gjenta mørkekjøring og glattkjøring – kun de to ovennevnte, sier Andreassen.

5. Er det mange som mister førerkortet i denne perioden?

– Vi har ikke noe statistikk på akkurat andelen som mister lappen i prøveperioden. Men vi vet at menn opp til 25 år er overrepresentert i statistikken for trafikkulykker. Dette er bilførere som ikke er ferdig utviklet og som har lite erfaring på veien.

På forsiden nå