Rapport om mobilbruk i bil: – Som å kjøre med bind for øynene

Færre sjekker SMS mens de kjører bil. Men UP-sjefen er likevel bekymret. Sjekk hva du risikerer ved å bruke mobilen mens du kjører.

Bruker du mobiltelefonen mens du kjører? Det kan få store konsekvenser. En ny rapport viser at bilførere blir mer bevisste på bruken av mobil i bil, men er det godt nok?  Foto: Erlend Aas, NTB scanpix

Saken oppdateres.

En rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at bruken av håndholdt mobil hos bilfører under kjøring går ned. Bruken av håndfri mobil går opp.

Færre skriver eller leser tekstmeldinger mens de kjører sammenlignet med 2011. Mens flere bruker mobilen til navigasjon.

UP-sjef Runar Karlsen gleder seg over at rapporten viser tegn til bedring. Men tar på ingen måte av.

– Det er gledelig om det vi jobber med begynner å virke. Men denne tendensen skal vi overvåke nøye. Jeg tror ikke dette går av seg selv. Trykket må holdes oppe, sier Karlsen.

UP-sjef Runar Karlsen (t.v.) sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.  Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Dette forteller rapporten

Rapporten tar for seg kunnskaper, holdninger og adferd i trafikken og hensikten er å gi et bilde av trafikantene. En av konklusjonene er at resultatene viser tendenser til mer trafikksikker adferd på flere områder.

Når det gjelder bruk av mobiltelefon sier rapporten blant annet dette:

  • 81 prosent av de spurte oppgir at de i løpet av siste 12 måneder sjelden eller aldri har holdt i mobilen som bilfører. I 2011 var tallet 63 prosent.
  • Men bilføreres bruk av håndfri mobiltelefon har økt. 55 prosent av de spurte svarer at de ofte eller av og til bruker mobiltelefonen på denne måten, mens det i 2011 var 42 prosent.
  • 12 prosent svarer at de leser eller skriver tekstmeldinger mens de kjører. Tallet fra 2011 var 18 prosent.
  • Ifølge rapporten bruker 31 prosent av de spurte mobilen til navigasjon eller «andre formål». Det er ti prosent flere enn i 2011.
  • 19 prosent oppgir at det å snakke i håndfri mobil under kjøring oppleves som forstyrrende. 16 prosent oppgir at det å snakke i håndholdt mobil også forstyrrende.
  • «Annen mobilbruk» er også distraherende, svarer 18 prosent av de spurte.

Forårsaker dødsulykker

Er du i tvil om hva som er lov og ikke lov? Svaret finner du her.

Du har kanskje selv tastet på telefonen mens du er i trafikken. Som bilfører er loven klar på hva du kan og ikke kan. Men likevel faller mange for fristelsen: Lese og svare på SMS, sjekke sosiale medier, sende mail, gjøre avtaler, eller ringe.

Det koster deg 1650 kroner om politiet tar deg i å snakke i håndholdt mobil eller taste på telefonen mens du kjører – og dette ikke utgjør noen videre risiko. I 2016 skrev politiet ut 15.269 forenklede forelegg. Det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 2015.

Men konsekvensene kan bli langt større. Både for deg som bilfører og andre rundt deg i trafikken. I politiets egen tilstandsanalyse, heter det:

«Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsak til uoppmerksomhet imellom 2 og 4 % av dødsulykkene i 2011-2015».

– Vi kjenner mange enkeltsaker hvor bruk av mobiltelefon har ført til tragiske utfall. Alt fra dødsulykker til ulykker hvor folk blir lamme etter å ha blitt påkjørt. Spesielt det å taste på telefonen mens man kjører er farlig. Da er hender, blikk og tanker opptatt, sekundene går fort, og man klarer ikke å reagere. Responstiden blir for sen, så skjer det et uhell. Forårsaker man en ulykke og den er alvorlig, så kan man bli tiltalt for uaktsomt drap. Da er det snakk om fengsel og inndragelse av førerkort i mange år, sier UP-sjef Karlsen.

Mange sjekker sosiale medier mens de kjører. Det kan få katastrofale følger. 

Politiets egen analyse for 2017

5.1 Ulovlig bruk av mobiltelefon

Distraksjoner knyttet til bruk av mobiltelefon eller betjening av radio, CD, kassettspiller eller annet utstyr, ble vurdert å ha vært medvirkende faktorer i 15 dødsulykker i 2016 (12 %).

I 2015 var det kun tre slike ulykker. Av de 15 dødsulykkene i 2016 var bruk av mobiltelefon vurdert til å være en medvirkende faktor i fire ulykker (Vegdirektoratet, 2017).

Rapport fra Riksadvokaten (Riksadvokaten, 2015) viser at det er mangler i etterforskningen av alvorlige trafikkulykker med hensyn til mobilbruk. Det er dermed trolig at andelen som har brukt mobiltelefon er høyere.

Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsak til uoppmerksomhet imellom 2 og 4 % av dødsulykkene i 2011–2015 (Sagberg, Høye, & Sundfør, 2017).

Bruk av håndholdt mobiltelefon har minsket, mens bruk av håndfri mobiltelefon har økt ifølge spørreundersøkelse (Hesjevoll & Fyhri, 2017). I tillegg er mobilbruk til navigering mer vanlig (31 % svarer ofte/av og til) enn lese/skrive tekstmeldinger (12 % svarer ofte/av og til). 

Politiet skrev ut 15 269 FF for ulovlig bruk av mobiltelefon i 2016, og det var 14 % færre enn i 2015.

I Storbritannia har det fra 1. mars 2017 kommet en ny lov som sier at ulovlig mobilbruk for ferske førere (med mindre enn to år gammelt førerkort) gir grunnlag for førerkortbeslag 25.

Motstå fristelsen

Trygg Trafikk er også glade for at det virker å være en tendens til at folk forstår alvoret. Men deler også Karlsens bekymring.

– Utfordringen er at vi ofte lar oss friste når vi kjører bil. Det tikker inn et lydsignal, det kommer en snap eller noe annet. Det å motstå fristelsen det er å sjekke telefonen er veldig utfordrende. Vi er blitt så vant til å være tilgjengelige hele tiden, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

– Det verste med tanke på oppmerksomheten er å ta blikket bort fra veien. For å sjekke en SMS for eksempel. Jo lengre tid du har blikket borte fra veien, jo verre er det. Når man ser opp igjen kan bildet ha endret seg. For hjernen blir det en forsinkelse før du kommer inn på trafikkfrekvensen igjen. Det er som å kjøre med bind for øynene og så ta det bort igjen, sier Johansen.

Ifølge rapporten fra Transportøkonomisk institutt bruker12 prosent av de spurte telefonen til å lese eller skrive tekstmelding mens de kjører. Tallet fra 2011 var 18 prosent.

Runar Karlsen peker på smarttelefonen som en stor utfordring. Spesielt også for de yngste bilførerne i trafikken.

– Mulighetene som har åpnet seg med en smarttelefon har sin pris i trafikken. Fordi man kan gjøre så mye med telefonen. Man bruker kanskje transportetappen til å ta unna en del ting. Det har utfordret trafikken i mange år, sier han.

Økt fokus

– Jeg er bekymret. Den generasjonen som vokser opp nå bruker telefonen til andre ting enn folk på 40–50 år. Det blir flere på veiene som multitasker og som er vant til å bruke telefonen. Derfor blir det viktig å holde trykket oppe på dette, sier UP-sjefen.

Han får støtte av Trygg Trafikk.

– Utviklingen går i riktig retning. Det har vært et bra trykk på utfordringer knyttet til uoppmerksomhet i trafikken. Folk er i ferd med å forstå alvoret. Og i alle opplæringssammenhenger og tiltak har dette med mobiltelefon vært en del av opplegget. Det har også hatt stor betydning at politiet har hatt økt fokus på dette, sier Bård Morten Johansen.

– Tror du det er mulig å komme dit at alle lar telefonen ligge mens de kjører?

– Det tror jeg blir svært vanskelig å få til. Mobiltelefonen er en del av livet til folk. Og det er faktisk tillatt å ha mobiltelefon i bil, så lenge den brukes under visse forutsetninger.

På forsiden nå