Skal du ta lappen? Dette er de verste feilene du kan gjøre under oppkjøringen

– Bakgrunnen for disse hendelsene er ofte at eleven har for lite rutine i å lese trafikkbildet, sier sensor Bjørn Eng.

BØR UNNGÅS: Vikepliktsbrudd og feil bruk av signal eller tegn er blant tabbene en bør unngå.  Foto: Shutterstock

Er du blant dem som har strøket på oppkjøringen? Da er du ikke alene.