Stor oversikt: Disse bilskiltene ble ikke godkjent av Vegdirektoratet.

Totalt har Statens vegvesen avslått nesten 17.000 søknader.

Siden det ble tillatt med personlig bilskilt sommeren 2017, har over 24.000 søknader strømmet inn med ulike tegnkombinasjoner.