-Slutt å godta veitragediene!

Bodø-biskop Tor Berger Jørgensen vil ha slutt på at trafikkdød blir tolerert. Derfor står han i spissen for Nei til frontkollisjoner.

Saken oppdateres.

Toleranse kan være vel og bra, men ikke overfor trafikkulykkene:

- Jeg ser med undring hvordan samfunnet godtar tragediene som gjentar seg i det uendelige på veiene. Ikke på noe annet område får noe tilsvarende skje uten massiv innsats for å rette på forholdene. Vi må gi våre politikere vilje og handingsrom til radikal bedring av trafikksikkerheten, sier biskopen.

Moral og etikk

- Vi må se på trafikkulykkene som et moralsk og etisk spørsmål. Som prester og biskoper har vi vært for utydelige med å løfte frem dette som et stort tema for vår tid. Årsaken må være at vi gjennom generasjoner er blitt vant til at slik er det bare. De fleste av oss går rundt og tenker at ulykken aldri rammer oss selv. Det vet man jo aldri, og dessuten skal vi heller ikke godta at ulykken rammer andre.

- For deg som prest og biskop må det være vanskelig å møte pårørende etter dødsulykker?

- Ja. De spør jo om meningen i det meningsløse. Hvorfor Gud lar det skje. Jeg har ikke noe svar, annet enn at Gud er med oss i vår fortvilelse, og at ulykker kan forklares med tilfeldighetenes ugjennomtrengelige mønster. Jeg må prøve å være nærværende som medmenneske, og rette klagen mot Gud. Men denne situasjonen er en kjempeutfordring for en prest, og det er nettopp slike erfaringer som gjør at jeg vil jobbe for bedre trafikksikkerhet gjennom foreningen Nei til frontkollisjoner. På denne måten kan vi både håpe på forbedringer, og å få utløp for frustrasjon, hjelpeløshet og aggresjon, sier Tor Berger Jørgensen.

Alles ansvar

- Vi må alle ta etisk ansvar ved å følge reglene. Bruke bilbelte, kjøre rusfritt og så videre. Men mennesker gjør feil, og da kan midtdeleren hindre en forferdelig frontkollisjon. Visjonen om null ulykker må ikke bare bli en fjern drøm, og vi kan ikke overlate den til himmelen. Vi må få det til selv og i vår egen tid, sier Tor Berger Jørgensen.

 
På forsiden nå