Glemte Norges første bilbygger

Norges første bilbygger ble glemt da en 1908 Napier i NRKs TV-serie «Herskapelig» søndag ble omtalt som Romerikes første bil.

Saken oppdateres.

Haaken Eric Mathisen har utvilsomt en perle av en bil i Stallgården i sin praktfulle Eidsvoll Verks hovedgård. Napier var Storbritannias første luksusbil som dessuten vant en rekke bilrace i begynnelsen av 1900-tallet. Blant annet vant Napier Gordon Bennet-racet i 1902, og satte 24-timersrekord på den legendariske racingbanen Brooklands i 1907. Men det ble aldri noen stor produksjon av de kostbare bilene. Toppåret var 1911 da 801 biler ble laget. Under første verdenskrig gikk Napier over til å bygge flymotorer, i 1924 ble siste bilen laget. Da hadde Rolls-Royce overtatt som Storbritannias fremste luksusbil.

Først i Norden

En 1908 Napier er altså en motorhistorisk lekkerbisken. Men Mathisen-familiens bil var likevel ikke Romerikes første bil, slik Haaken Eric Mathisen fortalte til Toppen Bech. Den første var en teknisk sett langt enklere bil, som dessverre ikke ble bevart for ettertiden. Vi snakker faktisk om Nordens første bil med forbrenningsmotor.

Det er ikke å vente at herregårdseier Mathisen eller programleder Bech skulle vite om kjøredoningen som ble bygd i midten av 1890-årene av Hans Torgersen Vestby (1862-1927) fra Strømmen. Nesten ingen har hørt om ham. Men han er omtalt i Per Gretlands enestående bok «Bilens historie» som ble utgitt av Kongelig Norsk Automobilklub i 1951. Gretland hadde funnet en eldre mann som kunne fortelle litt om Vestby og hans interesse for å bygge kjøretøyer.

Og Aftenposten hadde en artikkel 24. oktober 1895 hvor det fortelles om Vestby og hans selvbygde bil:

«Forleden Dag saaes en Mand komme kjørende med en underlig udseende Vogn. Paa Forespørgsel, hvad det var, sagde han, at det var et Landeveislokomotiv. Det blev nu kjørt ind til Kristiania for at forsynes med en ny Petroleumsmotor - den, han nu havde, var ikke god. Paa Lokomotivet var der bygget en Kupe med Plads til 4 Passagerer. Foran havde Vognføreren sin Plads. Manden var Arbeider ved Strømmens mek. Verksted, og han fortalte, at han selv paa sine Fristunder havde arbeidet alt, som hørte til Maskinen. Han satte stor Tillid til sit Arbeide, og mente at man ogsaa kunde bruge Maskinen som almindelig Lokomobil. Den havde en Landeveisfart af 2 Mil i Timen».

Med uttrykket «almindelig Lokomobil» ble det trolig siktet til dampmaskiner som drev for eksempel treskeverk. Men her er det altså snakk om noe de kalte petroleumsmotor, eller bensinmotor med nåtidens ordbruk.

Ingen industri

Ja, det er stort sett alt man vet om Hans Torgersen Vestbys kjøretøy. Hans pionervirksomhet resulterte ikke i noe industrieventyr, slik det kunne blitt om arbeidsgiveren hadde sett muligheten i motorvognen.

Samme høst importerte Gjøvik støberi & mek. Værksted en tysk Benz til rutetrafikk. Den finnes fortsatt i Norsk Teknisk Museum, og er den eldste bensindrevne bil som er bevart i Norden, dessuten den eldste rutebil i verden.

Tegninger i 1880

Enda tidligere ute kunne Paul Irgens (1843 - 1923) ha vært. Irgens fra Os i Østerdalen hadde allerede i 1880 tegningene klare til en bensindrevet bil. Samme år bygde han en båt med bensinmotor, som virket utmerket. Men Irgens fikk ikke råd eller hjelp til å bygge noen bil, før mot slutten av 1890-årene.

Derfor ble det Hans fra Strømmen som laget den første bensinbilen i Norden!

 
 
På forsiden nå