– Politikere gir utbyggere for frie spillerom

Mye av fortettingen som skjer i etablerte boligstrøk passer ikke inn, mener kristiansandsarkitekt. Han etterlyser en mer helhetlig byggeplan i kommunal regi. Stian Storbukås, leder i by -og miljøutvalget innrømmer at det finnes noen grelle eksempler på bygg som er godkjent.

Den fortettingen som nå skjer i eldre strøk, samt utformingen som skjer i nye boligområder, preges i altfor stor grad av at politikerne gir private utbyggere for fritt spillerom, mener arkitekt Gunnar Amtedal.   Foto: Illustrasjonsfoto: Kari Byklum

– Vi ser ofte at utbyggere kjøper opp eiendommer i etablerte strøk og fremmer en plan for å utvikle eiendommene med større bygninger. Da blir ofte nabolaget skadelidende. Vi må spørre oss om det er greit at vi raserer boligområder på denne måten, sier Gunnar Amtedal, arkitekt i Amtedal & Hansen.